عنوان کتاب: تله شادمانی

نویسنده: دکتر راس هریس

شادمانی طنز بزرگی به همراه دارد. این کلمه «شانس» یا بخت و اقبال را در ذهن تداعی می‌کند و بدین معنی است که در نگاه مثبت فرد قدردان ظهور این موقعیت و حس تازه و حیرت آور آن است. طنز ماجرا اینجاست که مردم نه تنها آن را جستجو می کنند، بلکه تلاش می‌کنند پس از به دست آوردن شادمانی، حفظش کرده و از تمامی احساسات ناخوشایند اجتناب کنند. متاسفانه همین تلاش کنترل گرایانه می تواند به زندگی بسته، خشک، ثابت و سهمگینی منتهی شود .
شادمانی فقط داشتن احساس خوب نیست: اگر چنین بود، افرادی که دچار اعتیاد به مواد مخدر شده‌اند، خوشحال ترین انسان ها بودند. در واقع احساس خوب از ادراک ناخوشایندی های زندگی پدید می‌آید. افراد مبتلا به اعتیاد تلاش می‌کند همیشه در حالت مطلوب خود باقی بمانند. احساس خوب را تجربه کنند، اما باید بدانیم که شادمانی وقتی به دست می‌آید که ناخوشآیند و ناملایمات زندگی را به آرامی در آغوش بگیریم. بیش‌تر ما به رسم ساختن نتایج هیجانی مطلوب که به آن شادمانی می‌گوییم، خود را درگیر رفتارهایی می‌کنیم که نه تنها شادمانی را به وجود نمی‌آورد، بلکه نتیجه معکوس دارند. اگر به دنبال شادمانی هستیم باید به صورت عاقلانه در جستجوی آن باشیم.
این کتاب تمامی مهارت‌ها و دانشی را که برای انجام این کار نیاز دارید در اختیارتان قرار می دهد. این کار بر اساس تحول جدید انقلابی در روانشناسی انسان بنا نهاده شده است. مدلی قدرتمند با نام درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد.

کتاب تله شادمانی بر پایه رویکرد درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) نوشته شده است که روش‌های بدیعی درباره مسئله شادمانی و رضایتمندی از زندگی بیان می‌کند.

هدف ACT، کمک به شما برای برخورداری از یک زندگی غنی، پربار و معنادار است، ضمن این‌که بتوانید رنج و دردی را که به‌طور اجتناب‌ناپذیر سر راهتان قرار می‌گیرد به‌طور مؤثری مدیریت کنید.

ACT با استفاده از شش اصل قدرتمند خود، که بسیار متفاوت از راهبردهای رایج ارائه شده در بیش‌تر کتاب‌های خودیاری است، به این اهداف دست می‌یابد.

گردآوری شده در مجله بیستک