عنوان کتاب : توصیه هایی به جوانی که می خواهد به جایی برسد (در باب خودپسندی)

نویسنده: رایان هالیدی

رایان هالیدی، نویسنده‌ای که مفاهیم خودشناسی و موفقیت را با شیوه مخصوص خودش آموزش می‌دهد در این کتاب هم دست به شیوه‌ای متفاوت برای آموزش زده است. هالیدی در این اثر از خودپسندی حرف می‌زند.

عنوان کتاب را که می‌خوانید فکر می‌کنید این اثر در ستایش خودپسندی است درحالی که وقتی آن را باز می‌کنید، حال و هوای دیگری دارد.

هالیدی در این اثر با شما از آدم‌هایی حرف می‌زند که نوابغ خودشیفته نیستند. کسانی که اهدافشان را بر تمایلشان به دیده‌شدن و شناخته‌شدن، برتری داده‌اند.

او می‌گوید خاص بودن یا قدرت، اختیار و انگیزه داشتن همیشه خوب است اما هدف ما در این کتاب، پرداختن به این موضوع نیست. صفحات و مطالب این کتاب جوری تنظیم شده‌اند تا در آخر شما به این جمله برسید: «خودتان را بیشتر دست کم بگیرید» روی داستان‌هایی که درباره منحصر‌به فرد بودنتان تعریف می‌کنید، کمتر حساب کنید و در نهایت برای کاری که می‌خواهید با آن دنیا را دگرگون کنید، بیشتر وقت بگذارید.

او با استناد به این سخن بیسمارک که می‌گوید: «بلاخره هر احمقی هم می‌تواند از تجربه خودش عبرت بگیرد، ترفند اصلی عبرت گرفتن از تجربه دیگران است» می‌گوید کتاب حاضر حول بخش دوم ایده بیسمارک، یعنی عبرت گرفتن از تجربه دیگران شکل گرفته است. او در این کتاب شما را به کاوش در خودپسندی خود و خودپسندی کسانی دعوت کرده که سال‌ها آنها را الگوی خودتان می‌دانستید.

«بیایید لحظه‌ای نگاهی به زندگیمان بیندازیم. از چه بدمان می آید؟ نام چه کسانی وجودمان را پر از خشم و نفرت می کند؟ حالا از خود بپرسیم: آیا این احساسات شدید به دستیابی به چیزی هم کمک کرده است؟ نگاه وسیع تری بیندازیم: آیا چنین خشمی تا به حال کسی را به جایی رسانده است؟ به ویژه وقتی تقریباً بی استثنا، روراست نبودن ها، خودخواهی ها و تنبلی های دیگران، به ندرت عاقبت خوبی را برایشان رقم می زند؛ یعنی همان خصوصیات و رفتارهایی که خشم ما را بر می انگیزد. خودپسندی و کوته‌نظری آن ها تنبیه خودشان هم هست. سوالی که باید از خود بپرسیم این است: آیا به دلیل بدبختی دیگران ما هم باید خودمان را بدبخت کنیم؟»

تاریخ به‌دست اشخاصی شکل گرفته که در هر قدم از راه با خودپسندی خود جنگیده‌اند؛ کسانی که از توجه مردم دوری کرده و اهداف‌شان را بر تمایل‌شان برای شناخته‌شدن اولویت داده‌اند. درگیری با چنین داستان‌هایی و بازگویی‌شان روش من برای آموزش بوده است.

گردآوری شده در مجله بیستک