عنوان کتاب: جنگل بارانی، چگونه سیلیکون ولی دیگری بسازیم؟

نویسنده: ویکتور هوانگ، گرگ هورویت

دو نفر از متخصصان برجسته بین المللی در حوزه سرمایه گذاری و توسعه منطقه‌ایی یعنی ویکتور هوانگ و گرگ هوروویت نظریه ای جدید و رادیکال برای توضیح ماهیت اکوسیستم های نوآوری ارائه می دهند. آنها استدلال می‌کنند که تفکر بازار آزاد قادر به پاسخ گویی به تاثیر ماهیت انسان در روند نوآوری نیست. ایجاد سیلیکون ولی جدید فراتر از فرض های اساسی است که اقتصاددانان برای بیش از یک قرن به آن پرداخته اند. موانع محیطی هرچقدر هم بزرگ باشند نوآوری در اکوسیستم مساعد راه خود را پیدا می کند.

نویسندگان کتاب چنین استدلال می کنند که چنین اکوسیستمی – آنچه آنها Rainforests نامیده اند- تنها زمانی می تواند رشد کند که رفتارهای خاص فرهنگی پتانسیل های انسانی را آزاد کند. جوامع جنگل های بارانی در قبایل اعتماد (tribes of trust) که از کدهای نانوشته خاصی تبعیت می کنند، زندگی می کنند.

تئوری Rainforest براساس یافته‌های علمی جدید در رشته بیولوژی اجتماعی در دانشگاه هاروارد، نظریه تبادلات اقتصادی توسعه یافته در دانشگاه شیکاگو، نظریه طراحی استنفورد و آخرین تحقیقات در علوم اعصاب و نظریه شبکه های اجتماعی و … توسعه یافته است. بررسی‌های نویسندگان کتاب نشان می‌دهد نوآوری در اکوسیستم‌هایی بروز می‌کند که از عناصر متنوع و ریشه‌دار شکل گرفته است.

کتاب جنگل بارانی بدنبال تبیین مکانیزم های ایجاد مکان هایی مانند سیلیکون ولی است. چه چیزی باعث می‌شود مکان‌هایی مانند سیلیکون ولی بزرگ شوند؟ آیا جادویی در کار است؟ آیا این جادو قابلیت انتقال به مکان‌های دیگر را دارد؟ چگونه نوآوری را در شبکه خود تقویت کنیم؟ کتاب جنگل بارانی پاسخ این سوالات را به شما خواهد داد.

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک