عنوان کتاب: جهشی در زندگی شما ؛ اهمال کاری نکنید و جسورانه زندگی کنید

نویسنده: تامی بیکر

کتاب “جهشی در زندگی شما”  نوشته تامی بیکر است. کتاب جهشی در زندگی شما حوزه موفقیت به یک موضوع جالب و تازه می‌پردازد و آن هم این است که در زندگی همه ما همیشه جهشی رو به بهتر شدن هست که خودمان ان را به تعویق می‌اندازیم.

بیکر می‌گوید جهشی در زندگی شما هست که همواره آن را به تعویق انداخته‌اید و دارد شما را می‌کُشد. شاید واقعاً نکشد، اما روحتان را می‌کشد. باورتان را می‌کشد، اشتیاقتان را می‌کشد و هیجان همین تجربه‌ای که آن را زندگی می‌نامیم. این حسرتْ انرژی، نشاط و امیدِ شما به آینده را می‌کشد. وقتی آن‌ها را از دست بدهید، همچون مرده‌ای متحرک خواهید بود.

این حسرت نیروی حیاتی شما را تحلیل می‌برد و هر روز که آن را به تعویق می‌اندازید، به خاطر می‌آورید که هنوز برایتان اتفاق نیفتاده است. و حالا این پرسش را دارید که اصلاً اتفاق خواهد افتاد یا نه.

بیکر در کتاب جهشی در زندگی شما  به ما می‌گوید که ما برای این جهش چه چیزهایی نیاز داریم و چه چیزهایی را در این جهش از قلم انداخته‌ایم. او در کتاب جهشی در زندگی شما عناصر این جهش را برمی‌شمارد و از ملزومات آن صحبت می‌کند. ملزوماتی مثل شهامت داشتن، ریسک کردن، خودشناسی، شور و هیجان، رویاپردازی و باور به این که همیشه زنده نخواهیم بود و باید از وقتی که خداوند در اختیار ما گذاشته به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم.

او در کتاب  از چهار نوع جهش اساسی در زندگی ما حرف می‌زند. جهش در کسب‌و کار، جهش فیزیکی، جهش معنوی و جهش ارتباطی. در آخر کتاب هم از شما می خواهد نگاهی به سیر تحول خود داشته باشید تا بدانید چه مسیری را برای رسیدن به جهش های گفته شده، پیموده‌اید و مهم تر از همه بدانید که موفقیت پایان کار نیست.

فهرست مطالب

تقدیر از کتاب جهشى در زندگی شما
مقدمه
بخش ۱: خروج از منطقه‌ی امن
فصل ۱: شهامت رؤیاپردازی
فصل ۲: چه چیزی شما را از حرکت بازمی‌دارد؟
فصل ۳: زندگی نزیسته
فصل ۴: تعریف دوباره‌ی ریسک
بخش: ۲: قبل از سفرتان
فصل ۵: خودتان را بشناسید
فصل ۶: رهایی از شلوغی
فصل ۷: به زندگی‌تان شور و هیجان بدهید
فصل ۸: ساختن رؤیا
فصل ۹: لحظه‌ی جهشتان را دریابید
بخش ۳: جهش زندگی شما
فصل ۱۰: جهش در عرصه‌ی کسب و کار (تعیین هدف)
فصل ۱۱: جهش فیزیکی (سرزندگی پرشور)
فصل ۱۲: جهش معنوی (از عدم اتصال به اتصال مجدد)
فصل۱۳: جهش ارتباطی (با صدای بلند عشق بورزید)
بخش ۴: بازگشت به خانه
فصل ۱۴: جهان آرمانی
فصل ۱۵: سیر تحول شما
فصل ۱۶: اعلان شما

گردآوری شده در مجله بیستک