عنوان کتاب: خبرگان بازاریابی چه می‌گویند؟

نویسندگان: جوزف بویت و تیمی بویت

کتاب «خبرگان بازاریابی چنین گویند» گزیده بهترین توصیه های فیلیپ کاتلر، جک تروت، مالکوگ گلدول، ست گودین و دیگران است که توسط جوزف بویت و تیمی بویت به نگارش درآمده  است.

کتاب خبرگان بازاریابی چه می‌گویند؟ در واقع، برای دو دسته از مدیران و کارشناسان بنگاه ها نوشته شده است: اول آنها که می خواهند نگرش ها و روش های گوناگون بازاریابی را بشناسند و به این توانایی دست یابند که در دنیای دگرگون شونده امروز، هیچ ذائقه و سلیقه ای را از قلم نیندازند؛ دوم برای کسانی که مشغله های شغلی، فرصت مطالعه انواع کتاب ها را از آنها گرفته و می خواهند با خواندن چند کتاب، به اطلاعات فراوانی درباره بازاریابی دست یابند. این کتاب حاوی ایده های بهترین مشاوران بازاریابی در جهان است و به گونه ای طراحی شده که مطالبی دقیق و آموزنده درباره مباحث داغ بازاریابی در جهان امروز را پیش روی خواننده می گذارد. در عین حال، عرصه جدال و مناظره بزرگ ترین کارشناسان بازاریابی جهان هم هست. کتاب «خبرگان بازاریابی چنین گویند» مرجعی برای چالش های کلیدی بازاریابی است. هر موضوع به طور مجزا در یک فصل آورده شده و خلاصه ای از نظرات افراد خبره در بازاریابی که به صورت پانلی در ابتدا معرفی شده اند، در هر فصل راجع به آن موضوع گنجانده شده است. در کتاب نشان داده شده که در کجا این استادان با هم هم نظر و در کجا با یکدیگر مخالفند و در واقع برآوردی از نقاط ضعف و قوت آنها ارائه شده است.

فهرست مطالب

فصل اول – آینده بازاریابی

فصل دوم – تمام آنچه لازمه یک برند است

فصل سوم – مدیریت برند همه آن چیزی است که نیاز دارید

فصل چهارم – همه آنچه نیاز دارید، رابطه مشتری است

فصل پنجم – همه آنچه نیاز دارید، ارزش مادام‌العمر از مشتری است

فصل ششم – همه آنچه نیاز دارید، پچ‌پچ بازار است

گردآوری شده در مجله بیستک