عنوان کتاب: خود معرفی موفق

نویسنده: آرچ لاستبرگ

کتاب خود معرفی موفق درباره‌ی کلمات گفتاری است و می‌تواند ترفندهای زیادی برای شما دربرداشته باشد. اگر بهترین پیام دنیا را داشته باشید، اما نتوانید آن را به شکلی که قصد دارید ارائه دهید، احتمالاً پیام نادرستی را منتقل کنید.

به تعریف نویسنده ارتباط، تبادل اطلاعات از یک ذهن به ذهن دیگر یا مجموعه‌ای از ذهن‌هاست. ارتباط می‌تواند به شکل یک ایده، حقیقت، تصویر، حس، یا یک داستان باشد. می‌تواند به شکل نوشتاری، گفتاری، نقاشی، حرکات موزون، آواز، یا تقلید باشد. وسیله‌ی ارتباط هر چه که باشد، اگر پیام به شخص دوم نرسد، ارتباط صورت نگرفته، یا عدم ارتباط رخ داده است.

ما دچار این این اشتباه متداول می‌شویم که حس می‌کنیم مخاطب نیاز به دیدن یک شخص قوی، شایسته، حرفه‌ای و بالغ دارد، و فراموش می‌کنیم خود ما نیز همین‌طور هستیم. برای همین، ما اشتباه احمقانه‌ی تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن مخاطب را مرتکب می‌شویم، در حالی که دلیل اصلی ارتباط، معرفی کردن خودمان به آن‌هاست. ما چنان مشتاق به نشان دادن چیزی که فکر می‌کنیم باید باشیم هستیم که خود واقعی‌مان را تبدیل به کاریکاتور می‌کنیم و تبدیل به موجودات کارتونی می‌شویم.

فهرست مطالب

مقدمه‌ی ناشر
مقدمه‌ی نویسنده
فصل یک: خود را نشان دهید
فصل دو: شایستگی خود را نشان دهید
فصل سه: دوست‌داشتنی‌ بودن خود را نشان دهید
فصل چهار: با اعتماد‌ به‌ نفس بفروشید
فصل پنج: نشان دادن خود با سیگنال‌های درست
فصل شش: معرفی خود به عنوان یک سخن‌ران
فصل هفت: نشان دادن خود در مصاحبه‌های رسانه‌ای
فصل هشت: نشان دادن خود در کلاس
فصل نه: فروختن محصول‌تان
فصل ده: نشان دادن خود در مصاحبه‌ی شغلی
فصل یازده: نشان دادن خود به‌ عنوان شاهد
فصل دوازده: نشان دادن خود در جلسات
فصل سیزده: نشان دادن خود در مذاکرات
فصل چهارده: چه‌گونه کتاب خود را بفروشید
ضمیمه

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک