عنوان کتاب: درک و دریافت انیاگرام ؛ راهنمای عملی برای شناخت تیپ‌های شخصیتی

نویسنده: دان ریزو، راس هادسن

اناگرام enneagram کلمه‌ای یونانی‌ست که از دو بخش ennea به معنای ۹ و gram به معنای وجه تشکیل شده است. enneagram در زبان فارسی انیاگرام ، ایناگرام و اینیاگرام نیز ترجمه شده است.
در این مدل شخصیت شناسی، انسان ها بر اساس انگیزه های اصلی و نیازهای اساسی شان در ۹ تیپ شخصیتی ، دسته بندی شده و مورد بررسی قرار می گیرند. شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران به ما این امکان را می دهد تا روابط عاطفی و کاری بهتر و موفق تری را تجربه کنیم.
کتاب درک و دریافت انیاگرام (Understanding the Enneagram) در ادامه ی کتابهای دیگر دان ریچارد ریسو و راس هادسون، به یک منبع غیرقابل اجتناب تبدیل شده است که خوانندگان را آموزش می دهد نه تنها این چارچوب روانشناختی را در زندگی روزانه ی خود بفهمند بلکه، آن را در زمینه های مختلفی مورد استفاده قرار دهند. در این ویرایش، آنها این راهنمای معتبر را بر مبنای مطالعات مستمر خود در این زمینه که توجهات فزاینده ای را در پی داشته است، تجدیدنظر و به روزرسانی کرده اند. کشف کنید که چگونه انیاگرام را در رشد و توسعه ی خود و در تمام ارتباطات خود مورد استفاده قرار دهید. درک و دریافت انیاگرام، حاوی موارد جدید زیادی است، شامل: نمایه های جدید و پیشرفته از تیپ ها، توصیه هایی برای رشد و توسعه ی شخصی، روشهایی برای ارزیابی خود و دیگران، یک پرسشنامه برای مشخص کردن تیپ خود، راهنمای اجتناب از تشخیص اشتباه تیپها، و تجزیه وتحلیل لایه های سلامت و متوسط و ناسالم لایه های رشد و توسعه، تطابقهای روانپزشکی، و ارتباطات مابین شخصیت، جوهر وجود، و معنویت. انواع تیپ شخصیتی انیاگرام: یک: اصلاح طلب؛ پایبند به اصول، هدفمند، خودکنترل، و کمالگرا دو: یاری دهنده؛ بخشنده، اهل معاشرت، خشنود کننده ی دیگران، و انحصارطلب سه: موفقیت طلب؛ سازگار، بلندهمت، حساس به تصویر خود نزد دیگران، و خودخواه چهار: فردگرا؛ پر از احساس، رمانتیک، در خود فرورفته، و پرخلق وخوی پنج: پژوهشگر؛ نوآور، اندیشمند، منفصل، و بحث انگیز شش: وفادار، قابل اعتماد، متعهد، دارای حالت تدافعی، و مظنون هفت: مشتاق؛ خودانگیخته، دارای مهارتهای متنوع، پریشان حواس، و افراطی هشت: چالشگر؛ دارای اعتماد به نفس، قاطع، سلطه گر، و ستیزه جویانه نه: صلح طلب، اطمینان دهنده، خوش برخورد، منفعل، و لجباز

گردآوری شده در مجله بیستک