کتاب در سوم: جستجویی افسار گسیخته برای کشف چگونگی شروع به کار موفق‌ترین افراد دنیا

نویسنده: الکس بنایان

کتاب در سوم؛ جستجویی افسار گسیخته برای کشف چگونگی شروع به کار موفق‌ترین افراد دنیا با شیوه‌ای متفاوت به شما می‌آموزد که چطور کسب و کار خود را از روشی درست شروع کرده و به وسیله‌ی آن تغییراتی اساسی در زندگی خود ایجاد کنید.

الکس بنایان  در کتاب در سوم شما را به یک ماجراجویی بی‌سابقه خواهد برد، از هک کردن جلسه‌ی سهامداران وارن بافت گرفته تا دنبال کردن لری کینگ در یک خار و بار فروشی تا جشن گرفتن با لیدی گاگا در یک باشگاه شبانه، الکس بنایان از یک مرحله به مرحله دیگر سفر کرده و موفقیت این افراد را رمزگشایی می‌کند.

فهرست مطالب

گام اول: از صف بیرون بزن
فصل اول: خیره شدن به سقف
فصل دوم: The Price Is Right
فصل سوم: انباری
گام دوم: تا انتهایِ کوچه بدو
فصل چهارم: بازی اسپیلبرگ
فصل پنجم: سرِ پا نشستن در سرویس بهداشتی
فصل ششم: زمانِ چی
فصل هفتم: گنجینه‌ی پنهان
گام سوم: نفوذی خود را پیدا کن
فصل هشتم: مشاور رویایی
فصل نهم: قوانین
فصل دهم: ماجراجویی تنها برای کسانی اتفاق می‌افتد که ماجراجو باشند
فصل یازدهم: لقمه‌ی بزرگ‌تر از دهان خود بردار
فصل دوازدهم: این‌طوری معامله می‌کنند
فصل سیزدهم: زندگی تصاعدی
فصل چهاردهم: لیست اجتناب
فصل پانزدهم: با تقلید کردن از آمازون نمی‌توان مثل آن شد
فصل شانزدهم: هیچ‌وقت کسی نمی‌خواهد
فصل هفدهم: تمامش خاکستری‌ست
گام چهارم: از میان گِل و لای آهسته برو
فصل هجدهم: هالِلویا!
فصل نوزدهم: بابابزرگ وارِن
فصل بیستم: Motel 6
فصل بیست و یکم: بوسیدن قورباغه
فصل بیست و دوم: جلسه‌ی سهامداران
فصل بیست و سوم: آقای کینگ!
فصل بیست و چهارم: آخرین تیر
گام پنجم: از درِ سوم برو
فصل بیست و پنجم: جام مقدس: بخش اول
فصل بیست و ششم: جام مقدس: بخش دوم
فصل بیست و هفتم: درِ سوم
فصل بیست و هشتم: تعریف دوباره‌ی موفقیت
فصل بیست و نهم: کارآموز باقی ماندن
فصل سی‌اُم: برخوردِ تصادفی
فصل سی و یکم: تبدیل تاریکی به روشنایی
فصل سی و دوم: همنشینی با مرگ
فصل سی و سوم: حقه‌باز
فصل سی و چهارم: بهترین هدیه
فصل سی و پنجم: وارد بازی شدن
تقدیر و تشکر
درباره‌ی نویسنده

گردآوری شده در مجله بیستک