عنوان کتاب: دست های طلایی

نویسنده: دونالد ترامپ، رابرت کیوساکی

کتاب دست های طلایی درباره کارآفرینان و چیزهایی است که آنان را از دیگران متمایز می کند.این برای کسانی است که از قبل کارآفرین بوده اند و یا دوست دارند کارآفرین شوند.” دست های طلایی ” از آن کتابهای دانشگاهی نیست که توسط استادان در کالج کارآفرینی تدریس می شود و همه چیز را گل و بلبل نشان داده و یا راه حل قدم به قدم برای رسیدن به موفقیت ارائه میکند.این دو نوع نگاه، غیر واقع بینانه است اما این کتاب بسیار واقع گراست، زیرا توسط دو کار آفرین که خودشان بارها و بارها پیروزی شکست را تجربه کرده اند نوشته شده است.

کتاب دست های طلایی راجع به کسب و کار نیست. درباره موارد لازم برای تبدیل شدن به کارآفرین موفق است.

–پنج انگشت نشانگر پنج عامل کلیدی است که هر کارآفرینی که رویای موفقیت دارد باید بر آنها مسلط شود:

  • انگشت «شست»، نماد «شخصیت» است. بدون آن کارآفرینان نمی توانند شکست های اجتناب ناپذیر و ناامیدی هایی را که در سر راه «خلق همه چیز از هیچ چیز» خواهند داشت، تحمل کنند. قلمرو نادانسته ها پر از خطر است.
  • انگشت «نشانه»، بیانگر «تمرکز» است. کارآفرینان باید تمرکز مناسب داشته باشند تا موفق شوند
  • انگشت«میانی»، بلندترین انگشت، تماماً درباره «برند» است که آنچه را که شما نماد آن هستید منعکس می کند.
  • انگشت «حلقه» درباره «روابط» است. چگونه شریک خوب بیابیم، چگونه شریک خوبی باشیم و روابط مختلفی را برای رسیدن به موفقیت ایجاد کنیم.
  • نهایتاً، «انگشت کوچک» نماد «چیزهای کوچک» است. خواهید دید که چیزهای کوچک می توانند مسائل بزرگی شوند و شما را در یک سری موفقیت های تصاعدی قرار دهند.

 

گردآوری شده در مجله بیستک