عنوان کتاب: راز سایه

نویسنده: دبی فورد

کتاب راز سایه در مورد داستان زندگی شماست، داستانی که خودتان برای خویشتن تعریف می کنید و تحت تاثیر آن هستید. دبی فورد در این کتاب به شما نشان می دهد که چگونه از داستان زندگی خود استفاده کنید. چگونه از تمامی ناراحتی ها و کاستی هایتان بهره ببرید تا خود نهفته در زخم هایتان را دریابید.

همچنین این کتاب به ما یاد می دهد که چگونه از شر تفکرات مایوس کننده و از ناکامی هایی که در زندگی داشتیم خلاص شویم و داستان زندگی خود را از نو بنویسیم.

راز سایه شامل نکته‌ هایی در خصوص خودشناسی است و دبی فورد در این کتاب تلاش می کند تا از زاویه های مختلف داستان های زندگی افراد را بررسی کند.

قسمت هایی از متن کتاب

من بیشتر عمرم را کوشیده ام که کسی باشم. مبارزه کردم تا هدفی بیابم و زندگی ام معنا داشته باشد. با این حال، سال ها جستجوی معنوی به من آموخته بود برای اینکه بتوانم آزاد باشم تا به فردی خاص تبدیل شوم، زنی منحصر به فرد شوم که هستم، باید هم عظمت و شکوه الهی را بپذیرم و هم ناچیز بودنم را در مقام انسان.

شما اینجایید تا با حکم ویژه ی خود در این جهان شریک شوید و به شیوه ای که تنها شما توانش را دارید، به دیگران خدمت کنید.

تا وقتی نفهمیم کیستیم، برای چه قدم به این دنیا گذاشته ایم و درس هایی را نیاموزیم که قرار است زندگی به ما یاد دهد، بی تردید در دام حقارت داستان شخصی مان گرفتار خواهیم بود.

همه ی ضربات روحی و مشکلات عاطفی ما در این دنیا وجود دارند تا بتوانیم خود متالی مان را کشف کنیم.

پذیرش مسئولیت بابت آنچه هستیم، بزرگ ترین محبتی است که می توانیم در حق خودمان بکنیم زیرا به این صورت می توانیم خود را به کمال برسانیم، به نیرویی عظیم دست یابیم و این پذیرش از ما حمایت می کند تا جلو برویم و توانایی هایمان را بروز دهیم.

روزی دختربچه ای از پیرزنی خردمند پرسید: «چطوری آدم به پروانه تبدیل می شود؟» پیرزن با لبخندی بر لب و برقی در چشمانش پاسخ داد: «باید آن قدر مشتاق پرواز باشی که دیگر دلت نخواهد کرم ابریشم باقی بمانی.»

ذهن گناهکار در پی مجازات است. گناه سبب می شود که مردم یا شرایط زندگی نیز به نوعی آن احساس گناهی را که در ما وجود دارد، تایید کنند.

فهرست مطالب

  1. شما و داستانتان
  2. دستورالعمل بی همتای شما
  3. کشف داستان فوق العاده و اسرارآمیز شما
  4. چرا به داستانتان می چسبید
  5. باز پس گرفتن نیرویتان
  6. نیروی فرآیند
  7. آشتی با داستانتان
  8. یافتن ویژگی های منحصر به فردتان
  9. زندگی بیرون از داستانتان
  10. راز سایه

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES