عنوان کتاب: راهبری زندگی با شهود درونی

  رابرت الکس جانسون و جری رول

قلبت از حرکت می‌ایستد.
هضم و درک سخنانش برایت سنگین است.
گاهی ممکن است پیش خودت فکر کنی آدم عاقل و این کارها…
ولی وقتی که خوب عمیق می شوی، متوجه می شوی چقدر از دنیا پرتی!
وقتی سرگذشت رابرت جانسون -شاگرد برجسته پروفسور کارل گوستاو یونگ_را در این کتاب می خوانی با خود می گویی: “چقدر از دنیا پرتی که دائماً هر قدم را با محاسبه بر می داری”
وقتی در زندگی همه چیز برایت حساب و کتاب دارد یعنی
به ترس و محافظه کاری خوش آمد گفته ای
به مرور هر چه سن بالاتر رود؛ نوعی رخوت، سستی و تنبلی با ما همراه می شود که از انگیزه هایمان می کاهد
گویی به مرور فقط دست روی دست گذاشته و به تماشای مرگ تدریجی رویاهایمان می نشینیم.
این کتاب که هم یک راهنمای شخصی و هم یک شرح حال است، به ما می آموزد تا همانند جانسون نشانه های ظریف رویاها، بینش ها و حتی عمیق ترین رنج های خود را دنبال کنیم تا بتوانیم هماهنگ با خود معنوی مان زندگی کنیم و این-گونه نهایت لذت را از زندگی مان ببریم.
در دنیای امروز، اگر کسی در جستجوی ساختن زندگی پرشور و با معنا است، بهتر است فرصت خواندن این کتاب را برای لحظه ای از دست ندهد.

فهرست مطالب

فصل ۱: جهان طلایی
فصل ۲: یافتن خانواده واقعی ام
فصل ۳: صلیب سرخ و برج دیده بانی
فصل ۴: اولین ملاقات با شرق – کریشنا مورتی
فصل ۵: فریتز کونکل زندگی مرا نجات می دهد.
فصل ۶: دوستی های غیرمنتظره – نعمت های پیش بینی نشده
فصل ۷: عشق به موسیقی – فراخوانده شدن به روانشناسی
فصل ۸: ملاقات با دکتر کارل یونگ
فصل ۹: روزهای خانه داری
فصل ۱۰: آموزش در کنار تونی ساسمن
فصل ۱۱: بازگشت مار بزرگ
فصل ۱۲: صومعه ها، قرون وسطی و مدرن
فصل ۱۳: ظهور دوباره جهان طلایی

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک