عنوان کتاب: راه درست

نویسنده: جیمز هالیس

اگر به بن بست نرسیدید، کتاب راه درست را نخرید!
اگر زندگی مثل قبل برایتان دوست داشتنی نیست؛ اگر شانسی برای ازدواج و آینده در زندگی نمی بینید، اگر همسرتان را دوست ندارید، اگر کارتان را لذت بخش نمی دانید و حس می کنید در آن گرفتار شدید و نمی توانید کار دیگری انجام دهید، اگر فکر می کنید فرصتی برای رسیدن به آرزوهایتان ندارید و باید خواسته هایتان را فراموش کنید، اگر حس می کنید با اطرافیان خوب بودید، اما آن ها با شما اینطور نبودند، اگر در پاسخ دادن به توقعات فرزندان خود ناتوانید و حس می کنید شاید چنان که می توانستید پدر و مادر خوبی نبودید، اگر در خواب کابوس می بینید، اگر وسوسه هایی از درون شما را به سمتی می کشاند که با ارزش های کنونی شما هم راستا نیست و در انتخاب مسیر سردرگم شدید، اگر نسبت به سلامت جسمی، زندگی و طرافیان تان بی تفاوت شدید و دنیا را خاکستری می بینید، اگر به متخصصان زیادی مراجعه کردید و نتیجه نگرفتید و الان به بن بست رسیدید، زمان آن رسیده که کتاب راه درست را دست بگیرید و خود را از بن بست برهانید.

فهرست مطالب

فصل ۱: اختلال شخصیت موقت
فصل ۲: ظهور مسیر میانی (بحران میانسالی)
فصل ۳: تغییر درون
فصل ۴: مطالعات موردی در ادبیات
فصل ۵: فردیت: اسطوره یونگ برای زمان ما
فصل ۶: تک و تنها در آب های آزاد

گردآوری شده در مجله بیستک