عنوان کتاب: رموز اعتماد به نفس در زندگی و کار برای همه

نویسنده: برایان تریسی

برایان تریسی در کتاب‌های پرفروش خود ایده‌ها و نظریاتی را که اندیشمندان جهان در طول ۲۵۰۰ سال گذشته در مورد رموز موفقیت ارائه کرده‌اند گرد آورده و در قالب نظامی ساده و کارآمد خلاصه کرده است تا شما بتوانید با بهره‌گیری از آن زندگی خود را دگرگون کنید. در حال حاضر، بیش از یک میلیون زن و مرد با ۱۷ زبان در ۳۲ کشور از ایده‌ها، متدها و تکنیک‌های برایان ترِیسی برای افزایش درآمد، بهبود روابط و شکوفا کردن نیروهای بالقوه خود به‌منظور دست‌یابی به یک زندگی شادتر و سالم‌تر استفاده می‌کنند. این کتاب کوچک بزرگ با آموزش رموز اعتماد به نفس شما را قادر می‌سازد با سرعتی بیش از آنچه تا کنون تصور می‌کردید به هدف‌های خود دست یابید.

اعتماد به نفس اساس موفقیت ها و پیروزی های بزرگ است.
شما می توانید از عهده ی هرکاری برآیید به شرط آنکه شدیدا خواستار آن باشید.
مردم عادی امید و آرزو دارند افراد متکی به نفس هدف و برنامه
عدم توانایی نداشتن شرایط مناسب نیست که مانع پیشرفت شماست. مانع واقعی نداشتن اعتماد به نفس است.
از خودتان بپرسید: اگر شکست ناپذیر بودم چه رویایی در سر می پروراندم؟

گردآوری شده در مجله بیستک