عنوان کتاب: رهایی از دانستگی

نویسنده: کریشنا مورتی

کتاب رهایی از دانستگی کتابی است با مضمون فلسفی که انسان وتمام دانسته ها و متعلقات و ایدئولوژی ها و باورهایش را به چالش می کشد و در نهایت اگر خواننده بتواند ارتباط موثری با آن برقرار سازد وارد مرحله ایی جدید از زندگی خود می شود که از این طریق می تواند زندگی واقعی را با تمام وجودش لمس کند و هدف از آفرینش بشرکه همان رسیدن و یکی شدن با ذات اقدس خداوند است را دریابد.

یکی از دلایلی که مانع شناخت ما از خودمان می شود این است که اگر از مکتب و مقام و مرید خاصی پیروی نکنیم احساس تنهایی به سراغمان می آید و این همان چیزی است که ازش وحشت داریم!

زیرا  فقط در تنهایی است که با خود واقعییمان روبرو می شویم و در می یابیم که تا چه اندازه توخالی ، گنگ ، نادان و،گنهکار و،مضطرب و دست دوم هستیم. بهترین راهکار این است که اجازه این رویارویی را به خود داده و از آن فرار نکنید ،چون فرار برابر با شروع ترس است. لازم به ذکر است که شناخت خود از طریق جمع آوری اطلاعات با درک خویش متفاوت است. چون اطلاعات بدست آمده درباره خود مربوط به گذشته است و ذهنی که درگیر گذشته باشد اندوهگین ناراحت می شود. حال آنکه درک واقعی خویش در زمان حال اتفاق می افتد و این مستلزم رهایی از هرآنچه است که در گذشته در مورد خود  ، ملیت ، قومیت ، سنت ، مذهب ، زبان و فرهنگ آموخته اییم. تا زمانیکه فرد پایبند قیود و شروط قدیمی است واکنش هایش نیز به همان نسبت به هر مسئله ایی شرطی است. در اینجا سوالی مهم پیش می آید اینکه شما تا چه حد انسان شرطی هستید؟ شرطی شدن یعنی انجام یک رفتار طبق عادت و آموخته های پیشین بدون درک واقعی آن.  

گردآوری شده در مجله بیستک