عنوان کتاب: روان‌شناسی حفاظت از محیط زیست

نویسنده: سوزان کلیتون، جین مایرز

شاید یکی از رویدادهای جدید در روانشناسی هزاره سوم، حوزه مطالعات مربوط به حفاظت از محیط زیست باشد. این حوزه از روانشناسی در سال ۲۰۰۰ آغاز به کار کرد و بخشی از محور روانشناسی محیط (۳۴) انجمن روانشناسی آمریکا را به خود اختصاص داد. در خلال رشد روانشناسی از اواخر قرن نوزدهم، این علم در پاسخ به بحران‌ها و نیازهای انسانی، اجتماعی و اقتصادی علم پویایی بوده است و همه حوزه‌های روانشناسی متناسب با نیازهای انسان توسعه یافته‌اند و کاربرد آن توسط آدمیان به رفاه و سلامت آن‌ها کمک کرده و از سوی دیگر گسترش این حوزه‌ها به توسعه مبانی نظری این علم نیز افزوده است. روانشناسی حفاظت از محیط زیست از نتیجه پژوهش‌های روانشناسان محیط سر بیرون می‌آورد. رسالت این دانش جدید این است که انسان‌ها را به حفاظت از محیط زیست خود ترغیب نماید و به آن‌ها انگیزه لازم جهت انجام این کار را بدهد. این دانش جدید بین انسان و محیط زیست طبیعی او ارتباط هماهنگ ایجاد می‌کند. این کتاب در ۳ بخش تنظیم شده است و خواندن آن به دانشجویان روانشناسی، محیط زیست و منابع طبیعی، علوم تربیتی، مدیریت، مدیریت محیط زیست، اقتصاد، کشاورزی و کارگزاران بخش محیط زیست و حفظ منابع طبیعی، پارک‌ها، جنگل‌ها، طراحان شهری و محیط و فضای سبز، مدیران بخش انرژی و همه علاقه‌مندان توصیه می‌شود.

گردآوری شده در مجله بیستک