عنوان کتاب: زنان در خاورمیانه

نویسنده:  نیکی آر. کدی

کتاب زنان در خاورمیانه ،گذشته تاکنون که نگارنده آن پیشگام در حوزه تاریخ زنان خاورمیانه بوده، اثری است موجز و در عین حال جامع و معتبر در تاریخ نگاری زندگی زنان منطقه از زمان پیدایش اسلام. نیکی کدی جستاری کم نظیر را از گذشته و زمانِ حال پیشرونده ارائه می کند. کتاب در عین حال شرح حالی را از خودِ نویسنده به عنوان اولین زن فعال در زمینه مطالعات خاورمیانه و شرح کنش هایش در اختیار خواننده می گذارد.
کتاب زنان در خاورمیانه با یافتن جایگاه زنان در بطن شرایط اقتصادی، هویتی، خانوادگی و جغرافیایی متفاوت شان، سعی در بررسی و مطالعه تجربه زیسته زنان در دوران امپراطوری عثمانی و ترکیه، ایران و کشورهای عربی دارد. نیکی کدی با ارائه این مطالعه، مفاهیمی که زنان خاورمیانه را به مثابه قربانیان بی نام و نشان می شناساند، کاملاً بی پایه و منتفی می داند، و مشارکت آنان را در جنبش های ملی گرای مدرن، سوسیالیست و جنبش های اسلام گرا آشکار و ارزیابی می نماید. وی همچنین با وجود تأیید قدرت گرایش های سنت گرا و محافظه کار، در مقابل پیشرفت های قابل توجه زنان در عرصه انتخابات، آموزش، حق انتخاب در ازدواج و بهداشت تأکید دارد.

کتاب‌ زنان در خاورمیانه کشورهای بسیاری را مورد مطالعه قرار داده‌ام که اطلاعات بسیاری از زنان خاورمیانه در آن گنجانده شده و از این لحاظ اثر بسیار کمیاب و قابل تقدیر است. اطلاعات کتاب از تاریخ وسیعی در کشورهای متعددی از خاورمیانه حکایت می‌کند و باید گفت مولف چه جسارتی داشته که چنین اثری را به نگارش درآورده است.

 اثر کدی نخستین کتابی است که به شکل وسیع زندگی و تجربه زیسته زنان خاورمیانه را در بُعد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دربرمی‌گیرد. مطالب کتاب بر پایه منابع وسیعی است که مولف برای دریافت درستی از وضعیت زنان همه را مرور کرده است. اثری که می‌توان گفت حاصل یک عمر مطالعات خاورمیانه‌شناسی کدی با تاکید بر زندگی زنان است.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک