عنوان کتاب: زندانیان نفرت؛ اساس و پایه خشم و دشمنی و ویرانگری و ریشه‌های روانی

نویسنده: آرون بک

کتاب زندانیان نفرت ، تحلیلی عمیق از ضروری‌ترین چالش انسانی به دست می‌دهد: علل ـ و پیشگیری ازـ نفرت. از میان کتاب‌های مهم و بسیاری از بکر تحریر کرده است، می‌توان گفت این کتاب بزرگ‌ترین هدیه او به بشریت است. در این کتاب مهم، یکی از برجسته‌ترین روان‌پزشکان جهان، با تکیه بر تجربه بالینی گسترده، خرد شخصی و معرفت عملی‌اش، روایتی شگفت‌انگیز از جنبه تاریک روان انسان را ارائه می دهد. این کتاب ارزشمند نشان می‌دهد که حتی افراطی‌ترین اشکال نفرت و خشونت، از کوچک شمردن دیگر افراد و فاقد صفات انسانی دانستن آن‌ها نشات می‌گیرند، در نظر گرفتن آن‌ها به عنوان دشمن ـ حتی اگر آن‌ها زن و شوهر ما باشند. مهم‌تر اینکه، این کتاب راه‌های چاره‌ای نیز ارائه می‌دهد ـ‌ شیوه‌هایی برای تغییر دادن فکرمان تا بتوانم مهرآمیزتر زندگی کنیم.

فردی که ذهنِ بسته دارد، نسبت به یک دسته از اطلاعات نفوذناپذیر است. اطلاعات مغایر با باورهای بسیار هیجانیِ محصور در چارچوب انعطاف ناپذیرش.

همان طور که راکیچ به آن اشاره کرده است، به نظر می‌رسد شرایط خاصی در بسته شدن ذهن دخیل‌اند: احساس درماندگی و فلاکت، زندگی در مکانی دور افتاده، ترس از آینده و جستجوی فردی دیگر برای حل مشکلات خود.

این یافته‌ها نشان می‌دهند که میزان انعطاف ناپذیری در تفکر افراد، ممکن است بعضا تابع استرسی باشد که آنها تجربه کرده‌اند.

فشارهای بیرونی که میل به تایید شدن توسط گروه یا صاحبان قدرت را افزایش می‌دهند، باورهای فردی که ذهنی بسته دارد را تثبیت می‌کنند و سبب می‌شوند او، افرادی که باورهای متفاوت دارند را طرد کند.

به خصوص تهدیدهای بیرونی باعث می‌شوند تفکرفرد انعطاف‌ناپذیرتر و مقوله‌ای‌تر شود؛ حتی احتمال اینکه فرد، مستقل از انتظارات گروه و مرجع قدرت دست به قضاوت کردن بزند نیز کم می‌شود.

در مقابل، ویژگی ذهن خالی از تعصب عبارت است از توانایی ارزیابی خودِ اطلاعات، فارغ از وابستگی‌ها و باورهای فردی.

گردآوری شده در مجله بیستک