عنوان کتاب: سیلی واقعیت

نویسنده: دکتر راس هریس

“سیلی واقعیت” با عنوان فرعی «چگونه در هنگام سختی‌های زندگی می‌توان رضایتمند بود؟» را دکتر “راس هریس” نوشته است. او در این کتاب می‌کوشد ما را برای مواجهه با رویدادهای ناگوار زندگی آماده کند: “دیر یا زود واقعیت به شما سیلی خواهد زد. از دست دادن کسی، بیماری، خیانت یا وقایع ناخوشایند دیگر، به طور غیر منتظره‌ای به سراغ تان می‌آید و شما را از درون سست می‌کند. در آن لحظات، این کتاب خردمندانه همان خیری است که می‌توانید به آن چنگ بیندازید تا نجات پیدا کنید. ” هریس در این کتاب توضیح می‌دهد که وقتی متوجه شد فرزندش دچار اوتیسم است چه شوک بزرگی بر او وارد شده و چگونه توانسته است زندگی خود را بازیابی کند و به روند عادی برگردد.

در این کتاب روی خشنودی درونی تمرکز می‌شود: احساس عمیقی از رفاه و آرامشی که ما به جای اینکه در بیرون از خود به دنبال آن باشیم، آن را در درون خویشتن پرورش می‌دهیم. نویسنده در این کتاب به دنبال این است که چگونه می‌توان یک شکاف واقعیت را، در صورت امکان پر کرد. تمرکز بر «خشنودی درونی» به معنای دستیابی به احساس بهزیستی و نشاط بدون توجه به مسایل بیرونی است؛ اینکه چگونه در هنگام دردی بزرگ، ترس، فقدان یا محرومیت، بتوانیم به آرامش دست یابیم.

گاهی اثر ضربۀ سیلی واقعیت به سرعت از حافظه‌مان پاک می‌شود: می‌توان آن را لحظه‌ی گذار یا یک هشیارسازی کوتاه دردناک نامید.

اما گاهی این ضربه به گونه‌ای نواخته می‌شود که بی‌حس می‌شویم و تا چند هفته حیران و سرگردان می‌مانیم.

اما این ضربه هر جور که نواخته شود یک ویژگی مشخص دارد:

سیلی واقعیت دردناک است نه انتظارش را داریم و نه علاقه‌ای به آن و قطعا آن را نمی‌خواهیم.

متاسفانه این سیلی تازه شروع کار است و آنچه در ادامه‌ی آن رخ می‌دهد به مراتب سخت‌تر خواهد بود.

در ابتدا، بیدارمان می‌کند و سپس خود را با شکاف روبرو می‌بینیم.

من این مسئله را شکاف واقعیت نامیدم، زیرا در یک سمت واقعیتی قرار دارد که حقیقت زندگی ماست، در سمت دیگر واقعیتی که تمایل داریم آن را داشته باشیم.

هر چه شکاف و فاصله میان این دو واقعیت، یعنی آنچه هست و آنچه تمایل داریم باشد بیشتر شود احساسات برانگیخته شده در ما دردناک‌تر خواهد بود.

احساساتی از قبیل: حسادت، حسرت، ترس، ناامیدی، شوک، غم و اندوه، خشم، اضطراب، احساس گناه، شاید حتی تنفر، ناامیدی و انزجار.

در حالی که ضربه‌ی سیلی بسیار سریع رخ می‌دهد، ولی شکاف حاصل از آن چند روز، هفته، ماه یا سال و حتی چند دهه باقی می‌ماند.

نویسنده که متخصص درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) است مفاهیم علمی و روانشناسانه را به زبانی ساده برای مخاطب توضیح داده است به گونه ای که برای بهره مندی از این کتاب نیازی به هیچ زمینه ای در دانش روانشناسی وجود ندارد.

گردآوری شده در مجله بیستک