عنوان کتاب: شادی به زبان آدمیزاد

نویسنده: دویل جنتری

شادی‌ای را که می‌خواهید بیابید و زندگی خوبی که سزاوارش هستید داشته باشید. به خودتان شادی را هدیه دهید. این کتاب راهنمای دوستانه شما و خوش‌بینانه راهکارهای اثبات شده ای را برای داشتن یک زندگی هدفمندتر، سالم‌تر و موثرتر و تبدیل شدن به فردی شادتر در اختیارتان می‌گذارد. مهم نیست شرایط فعلی زندگی‌تان چگونه است، در این کتاب مفاهیم و راهکارهای مثبتی خواهید یافت که برای تغییر رفتارهای کلیدی کمکتان می‌کنند و عادت‌های خوبی را در شما تقویت می‌کنند که شادی‌ای را که به دنبال آن هستید به زندگی‌تان می‌آورند.

  • بر موانع رایج دستیابی به شادی فایق آیید.
  • توانایی‌ها و محسنات خودتان را شناسایی کنید.
  • زندگی عاطفی و معنوی خود را ارتقا دهید.
  • در روابطتان به شادی دست پیدا کنید.
  • همیشه روزنه‌ی امیدی بیابید.

کتاب شادی به زبان آدمیزاد شامل شش بخش از جمله تعریف شادی ، گام برداشتن به سوی شادی و دست‌یابی به شادی در روابط کلیدی است.

مطالعه این کتاب بسیار ساده و آسان است و با زبانی دوستانه نوشته شده است.

گردآوری شده در مجله بیستک