عنوان کتاب : شیب: کتاب کوچکی که به شما یاد می‌دهد چه وقت دست بردارید

نویسنده: ست گودین

 

شروع هر پروژه‌ی جدید آسان و پیشرفت آن سخت است و در نهایت ممکن است پیگیری و ادامه‌دادن آن برای‌تان خوشایند نباشد. در چنین شرایطی ممکن است در شیب قرار گرفته باشید. شیب یک شکست موقتی است که اگر کارتان را ادامه دهید منجربه موفقیت می‌شود. ولی این شیب ممکن است واقعا یک بن‌بست باشد. آنچه شما را به آدمی خارق‌العاده تبدیل می‌کند توانایی تشخیصِ شیب از بن‌بست است.

«کتاب شیب» به شما می‌گوید چه وقت باید دست از تلاش بردارید و چه وقت به تلاش خود ادامه دهید. مهم نیست که تلاش شما برای موفقیت در شغل، رابطه یا موفقیت در فروش یا یک سرگرمی است. گودین مستقیم سر اصل مطلب می‌رود و این سؤالات را از شما می‌پرسد: آیا به‌جایی رسیده‌اید که باید دست از تلاش کردن بردارید؟ آیا به جایی رسیده‌اید که دل‌تان می‌خواهد همه‌چیز را رها کنید ولی باید به کار خود ادامه دهید؟ از کجا تفاوت این دو را می‌فهمید؟ چه کاری می‌کنید؟

برای اینکه ستاره شوید باید کاری خارق‌العاده انجام دهید. نه فقط بر شیب غلبه کنید، بلکه از شیب به‌عنوان یک فرصت استفاده کنید. این فرصت چیزی خارق‌العاده خلق می‌کند که همه نه‌تنها در مورد آن فکر می‌کنند، بلکه حرف می‌زنند و آن را به هم معرفی هم می‌کنند. و البته آن را انتخاب هم می‌کنند.

دفعه‌ی بعدی که می‌خواهید در کاری متوسط باشید، وقتی حس می‌کنید باید دست از تلاش بردارید، بدانید که فقط دو انتخاب دارید: دست از تلاش بردارید یا خارق‌العاده باشید. متوسط بودن برای بازنده‌هاست.

برنده‌ها می‌دانند یک‌ بار دردکشیدن (در زمان حال) از یک عمر دردکشیدن جلوگیری می‌کند.

تصمیم گیری برای اینکه دست از تلاش برداریم یا نه خیلی هم آسان نیست: باید تصمیم بگیرید آیا درد و رنجِ بالا رفتن از شیب ارزش فتح قله را دارد یا نه؟

دست از تلاش برداشتن استراتژی کوتاه‌مدت بدی است. دست برداشتن برای بلندمدت ایده‌ی خیلی خوبی است. در بلندمدت دست از تلاش برداشتن شما را آزاد می‌کند تا به کار بهتری بپردازید.

نویسنده‌ی این کتاب انسان هوشمندی است که مطالب را به‌خوبی بیان کرده است. او در این کتاب حرافی نمی‌کند و حاشیه نمی‌رود. حرف گودین این است: «همه‌ی ما وقتی شکست می‌خوریم که حواس‌مان معطوف کارهایی است که جرئت رهاکردن آنها را نداریم».