عنوان کتاب: ضیافت

نویسنده: افلاطون

کتاب “ضیافت” اثر افلاطون و یکی از مهمترین دیالوگ‌های افلاطون است. موضوع کتاب به این صورت است: « محوریت داستان نیز بر سقراط متمرکز است. آگاتون ضیافتی ترتیب می‌دهد که سقراط نیز به این مجلس دعوت شده است. آن‌ها تصمیم می‌گیرند بر خلاف رسم معمول می‌گساری این‌بار مقدار کمی بنوشند و به صحبت در مورد عشق بپردازند. فدروس از عشق و خدای عشق می‌گوید از این که عشق باعث ایجاد شجاعت و فداکاری در فرد عاشق می‌گردد. از این که عشق کهن سال‌ترین خدایان است. پوزانیاس بین عشق والا و پست تمایز قائل می‌شود. که البته عشق والا همان عشق یک مرد به پسری جوان و زیباست!! اروکسیماخوس عشق را به فراتر از انسان بسط می‌دهد و طب و ورزش و …. همه را نوعی از عشق می‌داند.» در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «عشق است که روح بیگانگی را از ما می‌گیرد و از روح دوستی و مهر سرشارمان می‌سازد. اوست که موجب آمیزش و حشر و نشر می‌شود. اوست که ناظر جشن‌ها و رقص‌ها و نذرهاست. اوست که خوشخویی می‌بخشد و ترشرویی را می‌زداید. موهبتش موهبت نیک خواهی است نه کین خواهی و بدخواهی. او را رامش و نرم خویی است، مهر عظیم است.»

فهرست مطالب

دیباچه
سرگذشت و زندگانى افلاطون
اصل و نسب افلاطون
تعبیر خواب سقراط
مرگ سقراط
سفرهاى افلاطون
تأسیس نخستین آکادمى توسط افلاطون
حضور ارسطو در آکادمى
روش تدریس افلاطون
آثار افلاطون
ویژگى‌هاى رسائل افلاطون
چگونگى آثار افلاطون
بهترین شیوه تعلیم و تعلّم
خصایص کتاب‌هاى افلاطون
روش آموزه‌هاى سقراطى
ویژگى فلسفه افلاطون
کتاب ضیافت (مهمانى)
متن رساله ضیافت
پى‌گفتار از ناشر

گردآوری شده در مجله بیستک