عنوان کتاب: عبور از شکاف

نویسنده: جفری مور

روایتی داستان گونه و مستند نگاری جذاب از واقعیت های اقتصادی عصر کنونی است. جفری مور در کتاب CROSSING THE CHASM تلاش می کند تا تفاوت ها و مرزهای کارآفرینی یا عقب ماندگی را تشریح کند و با این رویکرد، نگاه شفافی به خواننده درباره بازاریابی در عصر نوین ارائه کند.
هرآنچه بین این دو دسته قرار می گیرد نیز در این کتاب آورده شده است. نویسنده در حقیقت نقشه ای برای رسیدن به بازار و رشد در آن فراهم کرده است. البته تمرکز این کتاب روی فناوری های نوین و امروزی است. اما در عین حال درس هایی نیز برای کسانی که در صنایع مختلف فعالیت می کننــد در خود دارد.
نمونه ها و مثال هایی کــه در این کتاب در عرصه مارکتینگ و بازاریابی آورده شده است می تواند به هرکسی که در این عرصه فعالیت می کند کمک کند. در واقع این کتاب، جشنواره ای از مطالعات موردی (CASE STUDY) بوده و کوششی برای فهم بهتر از رفتار شرکت ها در صنایع و بازارهای گوناگون برای کسب استراترژی هایی جهت تولید ارزش افزوده.
این کتاب به مدیران استراتژیک مدیران بازاریابی و دانش پژوهان دانش بازاریابی پیشنهاد می شود؛ رهنمود های این کتاب می تواند دروازه های جدیدی را در دانش بازاریابی کشورمان بگشاید و راه گشای حضور تولیدات سازمان های ایرانی در بازارهای جهانی باشد.
جفری مور در کتاب سال ۱۹۹۲ خود «گذر از پرتگاه» مفهوم «چرخه عمر پذیرش فناوری» را به روز کرده و همه‌گیر کرد، در این منحنی که در بالا مشاهده می کنید، فناوری در پنج فاز- که بر اساس نوع خریدار (مشتری) دسته‌بندی شده- پذیرفته می‌شود.
• نوآوران (Innovators): پرتکاپو به دنبال فناوری جدید، اغلب به خاطر علاقه محض به فناوری.
• پذیرندگان اولیه (Early Adopters): نخستین کسانی هستند که فناوری را به خاطر مزایای خوبی که دارد می‌پذیرند.
• اکثریت پیشگام (Early Majority): به مزایای فناوری نو اعتماد می‌کنند ولی منتظر می‌مانند تا دیگر مسایل را حل کنند.
• اکثریت پیرو (Late Majority): به خودی خود به فناوری علاقه‌ای ندارند، منتظر می‌مانند تا رهبر تثبیت شده نمایان شود، استانداردهای جا افتاده را می‌خرند.
• دیر پذیران (Laggards): هر چیزی که ربطی به فناوری داشته باشد را نمی‌خواهند، فناوری را زمانی به کار می‌برند که دیگر بدون آن نمی‌توان زیست و یک فناوری بایسته شده.

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES