عنوان کتاب: فرمول برنامه‌ریزی راهنمایی ؛ برای ایجاد فهرست‌های کاری

نویسنده: دیمون زاهاریادس

 در کتاب فرمول برنامه‌ریزی: راهنمایی برای ایجاد فهرست‌های کاری، به شما نشان می‌دهد که چگونه کارهایتان را مدیریت کنید و برنامه‌هایی بنویسید که کمک کنند مهم‌ترین کارتان را به انجام برسانید. این تک مهارت منجر خواهد شد تا بیشتر استرس‌تان از بین برود.

در کتاب فرمول برنامه‌ریزی، می‌خوانید: (To do list formula)

– ۸ دلیل اینکه چرا در انجام فهرست کارهای روزانه‌ی خود شکست می‌خورید.
– ۱۰ مورد از مشهورترین سیستم‌های برنامه‌ریزی (و نقاط ضعف آن‌ها).
– آموزش قدم به قدم ایجاد یک برنامه‌ی کامل.
– چگونگی حفظ سیستم برنامه‌ریزی خود.
– نقاط قوت و نقاط ضعف برنامه‌های کاغذی و آنلاین.
– طرز کار فهرست‌های برنامه‌ریزی و تقویم‌ها در کنار هم.

فهرست مطالب

پیشگفتار
چه چیزی باید دستاورد برنامه‌هایتان باشد؟
پارادوکس بازدهی: چگونه برنامه‌هایتان مانع موفقیت شما می‌شوند
بخش اول: چرا فهرست کارهای برنامه‌ریزی شده‌ی خود را به پایان نمی‌رسانید؟
دلیل ۱: هدف برنامه‌ها را اشتباه متوجه شدید
دلیل ۲: در تعیین سررسیدها بی‌توجهی می‌کنید
دلیل ۳: برنامه‌های شما خیلی طولانی‌اند
دلیل ۴: برنامه‌هایتان تنوع بیش از اندازه‌ای دارند
دلیل ۵: به خودتان گزینه‌های خیلی زیادی می‌دهید
دلیل ۶: در اضافه کردن مفهوم برای هر کار بی‌توجهی می‌کنید
دلیل ۷: وظایف‌تان خیلی کلی تعریف شده‌اند
دلیل ۸: وظایف‌تان به اهداف مشخصی وصل نشده‌اند
برآورد کارایی برنامه‌ی شما: یک خودارزیابی
چگونه هیجانات منفی بازدهی شما را تضعیف می‌کنند
بخش دوم: ده مورد از مشهورترین سیستم‌های برنامه‌ریزی
۱) فهرست فراگیر و کلی
۲) فهرست «وظیفه + تاریخ شروع + سررسید»
۳) فهرست دوگانه‌ی کارها: فهرست اصلی کارها + فهرست روزانه‌ی کارها
۴) استراتژی «۲+۳»
۵) قانون ۵-۳-۱
۶) سیستم پروژه محور
۷) رویکرد ۳-MIT
۸) روش کان بان
۹) سیستم ماتریس
۱۰) به انجام رساندن کارها (GTD)
به انجام رساندن کارها: آیا مؤثر است؟
بخش سوم: چگونه برنامه‌ای کامل ایجاد کنیم؟
قدم ۱: وظایف فعلی را از وظایف آینده جدا کنید
قدم ۲: وظایف را با نتایج مورد علاقه تعریف کنید
قدم ۳: پروژه‌ها را به وظایف جداگانه تجزیه کنید
قدم ۴: برای هر وظیفه یک سررسید تعیین کنید
قدم ۵: تعداد وظایف فعلی را به هفت عدد محدود کنید
قدم ۶: وظایف را طبق پروژه، نوع، یا موقعیت سازماندهی کنید
قدم ۷: فهرست‌تان را از وظایف غیرضروری هرس کنید
قدم ۸: مقدار زمان مورد نیاز هر وظیفه را برآورد کنید
قدم ۹: هر وظیفه را با یک فعل معلوم مشخص کنید
قدم ۱۰: دقت کنید که کدام وظایف نیاز به داده‌هایی از طرف دیگران دارند
بخش چهارم: چگونه از یک سیستم برنامه‌ریزی با کارکرد درست نگهداری کنید؟
توصیه ۱: یک فهرست دسته‌بندی شده‌ی «کارهای کوچک» نگه دارید
توصیه ۲: مراقب احساس سردرگمی باشید
توصیه ۳: فهرست‌هایتان را طبق مفاد تعریف کنید
توصیه ۴: انجام مرورهای هفتگی
توصیه ۵: فهرست اهداف‌تان را بروزرسانی کنید
توصیه ۶: بیش از حد درگیر روش‌شناسی نشوید
توصیه ۷: سیستمی را بسازید و دنبال کنید که برای شما کار می‌کند
توصیه ۸: ثبات داشته باشید
اگر از واگن افتادید چه کار کنید؟
بخش پنجم: آنلاین یا آفلاین: کجا باید برنامه‌های خود را ایجاد کنید؟
دلایل بکارگیری قلم و کاغذ
دلایل آنلاین نگهداشتن برنامه‌هایتان
چگونه تقویم خود را با فهرست کارهایتان همگام کنید
«فهرست کارهای انجام شده» چیست (و آیا به آن نیاز دارید)؟
چگونه یک «فهرست کارهای انجام شده» ایجاد کنید؟
سخنان آخر درباره‌ی ایجاد برنامه‌های مؤثر

گردآوری شده در مجله بیستک