عنوان فارسی: فروش نامرئی: راهنمای درست به بازاریابی مدرن
نویسنده کتاب: دکتر مارتین لیندستروم

این کتاب را یکی از کتاب های جذاب عرصه بازاریابی در قرن حاضر می توان دانست که نگاهی نوین به بازارهای نوظهور جهان همچون اقتصاد دات کام ها دارد. نشریه نیویورک تایمز، این کتاب را یکی از پر فروش ترین کتاب ها در عرصه مارکتینگ می داند.

نویسنده کتاب، دکتر مارتین لیندستروم، عناصــر علمی را با هنر بازاریابی ترکیب کرده و معجونی جادویی برای مخاطبان خود آماده کرده است. او در این کتاب نشان می دهد، هرآنچه ما به آن فکر می کنیم و انجام می دهیم روی دیگران تأثیر جدی و پایدار می گذارد.

نکته جالب تر این است که نویسنده نشان داده، می توان این سیگنال های پایدار را مشاهده کرد. آنچه او مطرح می کند کمی ترسناک اما واقعی است و به همین خاطر مخاطبان زیادی دارد.

او در دیباچه کتاب می نویسد: چقدر درباره چیزی که می خریم اطلاعات داریم؟ چه چیزهایی به طور مستقیم روی تصمیم ما در دنیای پیام مدار امروز، تاثیر می گذارد؟

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES