عنوان کتاب: فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)

نویسنده: چارلز ادیسون هریس

انسان موجودی اجتماعی است؛ به این معنی که زندگی او در ارتباط با دیگران خلاصه می‌شود. این ارتباط از اوان کودکی آغاز می‌شود و تا پایان عمر و در دوره‌های مختلف به اشکال متفاوتی ادامه دارد؛ بنابراین باید تاکید کرد که ما به مدیریت ارتباط نیاز داریم. در چنین موقعیتی فنون و هنر مذاکره معنی می‌یابد.چارلز ادیسون هریس کتاب فنون مذاکرات تجاری را با هدف آموزش این مهارت‌ها به رشته تحریر درآورده است. چراکه مذاکرات تجاری به ویژه در سطح بین‌المللی را باید مشکل‌ترین وجه مذاکره دانست.

کتاب فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی)، ابتدا مفاهیم پایه‌ای و ریسک‌های مذاکرات تجاری را شرح داده و سپس با راهکارهایی که ارائه می‌دهد، شما را برای مذاکرات در حوزه‌های مختلف آماده می‌کند.

چارلز ادیسون هریس (Charles Edison Harris) در کتاب فنون مذاکرات تجاری (راهنمای کاربردی) (‌Business negotiation power: Optimizing your side of the deal) نشان می‌دهد با ورود سازمان‌ها در زندگی اجتماعی انسان‌ها در سطح ملی، ارتباطات ویژگی پیچیده‌تری به خود می‌گیرد. این سازمان‌ها بسیار متنوع هستند، مانند شرکت‌ها، بانک‌ها، مؤسسات و سازمان‌های دولتی، وزارت خانه‌ها، نهادها و بنیادها، شهرداری‌ها، دادگاه‌ها و… امثال آن، که همگی یا اغلب آن‌ها به نحوی و در زمانی با زندگی اجتماعی انسان‌ها سر و کار دارند.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: بعضی مفاهیم پایه‌ای که در مذاکرات قراردادهای تجاری بین‌المللی حائز اهمیت زیادی هستند
فصل دوم: آماده شدن برای مذاکره
فصل سوم: مذاکره درباره قراردادهای تجاری بین‌المللی و ریسک‌ها
فصل چهارم: مذاکره قراردادهای فروش بین‌المللی
فصل پنجم: مذاکره قراردادهای انتقال فناوری
فصل ششم: تامین مالی پروژه
فصل هفتم: مذاکره درمورد موافقت‌نامه‌های وام جمعی
فصل هشتم: مذاکره قراردادهای ساخت بین‌المللی
فصل نهم: مذاکره قراردادهای نفتی
فصل دهم: نقش وکیل در مذاکره قراردادها تجارت بین‌المللی

گردآوری شده در مجله بیستک