عنوان کتاب: قانون توانگری

نویسنده: کاترین پاندر

کتاب قانون توانگری حاصل سالهای کسادی اخیر و سالها زندگی بی برکت است . هیچ کس کسادی و زندگی بی برکت را دوست ندارد . البته نباید هم دوستشان داشت. این کتاب با بیان قوانینی ساده و منسجم کامیابی را تضمین می کند.

هنگامی که ایده های توانگری و کسب ثروت به سراغ کاترین پاندر آمد ابتدا آنها را در زندگی خود به کار بست و به ثروتی عظیم دست یافت پس از آن این ایده هارا در قالب کتاب ذیل عرضه کرد تا این توانایی را با زبانی ساده و گویا به همه بیاموزد.

سبک زیبا و داستان‌گونه نویسنده، ذکر منابع و مراجع مختلف، دسته‌بندی صحیح مطالب،‌ ارئه راهکارهای عملی، آموزش صحیح استفاده از جملات تأکیدی مثبت و بسیاری آیتم‌های دیگر نقاط قوت این کتاب می‌باشد که امیدوارم با مطالعه و استفاده از اصول مطرح شده در این کتاب کم‌کم به قدرتهای درون‌تان ایمان بیاورید و در جهت رشد و ارتقاء مادی و معنوی خود قدمی بردارید.

فهرست مطالب

مقدمه : از آسمان برایتان طلا می بارد !
فصل اول :  حقیقت تکان دهنده درباره ی توانگری
فصل دوم :  قانون اصلی توانگری
فصل سوم :  قانون خلاء
فصل چهارم :  قانون خلاقیت
فصل پنجم : قانون تخیل
فصل ششم :  قانون فرمان
فصل هفتم :  قانون افزایش
فصل هشتم :  گرایش توانگرانه نسبت به پول
فصل نهم :  کار ، راهی قدرتمند برای توانگری
فصل دهم :  استقلال مالی
فصل یازدهم :  قانون محبت و خیرخواهی
فصل دوازدهم :  قانون دعا
فصل سیزدهم :  قانون اعتماد به نفس
فصل چهاردهم :  قدرت های خارق العاده ای که در شما هست !
فصل پانزدهم :  قدرت های ویژه ای که برای توانگری دارید!
فصل شانزدهم : قانون پشتکار و مداومت

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک