عنوان کتاب: قدرت اراده

نویسنده: پل ژاگو

ناشر درباره‌ی کتاب آورده است: داشتن یک شخصیت نیرومند، اعتماد به نفسی که اجازه دهد دست به اقدام زنیم و موفق شویم، اراده‌ای سنجیده، استوار و سرسخت و مصمم، قدرت این که با سنجیدگی بر خود غلبه و چیرگی داشته باشیم، اطمینانی روشن‌بینانه، آسوده‌دلانه و با داوری منصفانه و خوش‌ذوقانه در حضور دیگران، استعداد تاثیر بر اندیشه، مقاصد و تصمیم‌های دیگران، قوه ذهنی و روانی نیرومند و مهارت لازم برای غلبه بر انواع مشکلات متعدد. اکثر ما می‌پنداریم این صفات دست‌نیافتنی هستند حال آن که دست یافتنی‌اند. این کتاب می‌خواهد این را به شما ثابت کند و بیاموزاند. کتاب به شما نشان خواهد داد که چگونه با روش خاص تمام این استعدادها را، هر قدر هم که آمادگی داشته باشید، در خود بپرورانید.

فهرست مطالب:

فصل اول: آمادگی برای پرورش

فصل دوم: چگونه بر خود حاکم شویم

فصل سوم: چگونه به اطمینان کامل دست یابیم

فصل چهارم: چگونه سرنوشت را در اختیار بگیریم

فصل پنجم: منابع عظیم انرژِی

فصل ششم: قدرت مستقیم اراده بر بدن

فصل هفتم: قدرت مستقیم اراده بر دیگران

فصل هشتم: تاثیر اراده بر سرنوشت

فصل نهم:چگونه عمل کنیم

فصل دهم: چگونه در برابر ضعف ها ناتوانیها و اهمال ها واکنش نشان دهیم

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک