عنوان کتاب: قدرت خلق کسب و کار نوپا

نویسنده: اریک ریس

اریک ریس در کتاب “قدرت خلق کسب و کار نوپا” ، با معرفی شیوه‌ی لین استارت‌آپ، به ما نشان می‌دهد که چطور از میان مه عدم قطعیتی که استارت‌آپ‌ها را در میان گرفته عبور کنیم و کسب‌ و‌ کار نوپای خود را به مقصد نهایی آن، که تبدیل شدن به کسب و کاری موفق و تثبیت شده است برسانیم.

نام اصلی این کتاب “The Lean Startup”  و نویسنده در آن توضیح می‌دهد که یک کارآفرین در دنیای امروز، چه طور می‌تواند به نوآوری‌های بزرگ منجر به موفقیت دست بزند.

ریس در این کتاب تجربیات خود از نخستین شکستش در راه‌اندازی یک شرکت تا همه شرکت‌های موفقی که تاسیس کرد یا در راه‌اندازی آنها مشارکت داشته را با خواننده به اشتراک می‌گذارد.

فهرست مطالب

پیشگفتار
بخش اول: چشم‌انداز
۱: شروع
۲: تعریف
۳: یادگیری
۴: آزمایش
بخش دوم: هدایت
۵: جهش
‌۶: تست
۷: اندازه‌گیری
۸: چرخش (یا ادامه)
بخش سوم: شتاب
۹: دسته
۱۰: رشد
۱۱: انطباق
۱۲: نوآوری
۱۳: سخن آخر: اتلاف ممنوع
۱۴: به جنبش بپیوند
یادداشت‌های پایانی

گردآوری شده در مجله بیستک