عنوان کتاب: قدرت سکوت

نویسنده: سوزان کین

براساس آمارها، حتی در برونگراترین جوامع، حداقل یک سوم افراد درونگرا هستند. آنهایی که اغلب گوش دادن را به حرف زدن ترجیح می‌دهند، کسانی که نوآوری و خلق می‌کنند اما علاقه چندانی به نشان دادن خود و مطرح شدن ندارند، کسانی که کار بصورت فردی را به جلسات طوفان فکری درون تیمی ترجیح می‌دهند. اینها درونگراها هستند و جامعه دستاوردهایی چون قانون جاذبه، قانون نسبیت عام و خاص، آثار هنری مطرح، کامپیوترها و … را مدیون این افراد است.

سوزان کِین در کتاب قدرت سکوت، نشان می‌دهد که تاکنون چقدر قدرت درونگراها، دست کم گرفته شده و این موضوع چه مقدار به ضرر جوامع تمام می‌شود. او می‌گوید برونگرای ایده‌آل از قرن بیستم رواج پیدا و تا عمق فرهنگ جامعه نفوذ کرده است. در کتاب، درونگراهای بسیار موفقی معرفی می‌شوند؛ از سخنران موفق و پرشوری که بعد از هر سخنرانی در تنهایی خود انرژیش را بازیابی می‌کند، تا فروشنده‌ی موفق و رکورد داری که به قدرت سوال پرسیدن‌ها پی برده است.

نویسنده، ضمن تشریح وضعیت درونگراها در جامعه، شغل و کسب‌وکار، تربیت و آموزش، ورزش، روابط عاطفی و …، راهکارهای مناسبی هم به درونگراها و هم برونگراهایی که با آنها در ارتباطند، ارائه می‌کند.

فهرست مطالب

دیدگاه‌هایی پیرامون کتاب قدرت سکوت
یادداشت نویسنده
پیش گفتار
دو قطب شمال و جنوب خلق و خو
بخش اول) برون‌گرای ایده‌آل
۱) ظهور «همکار دوست داشتنی توانمند»
چگونه برون‌گرایی به ایده‌آل فرهنگی تبدیل شد
۲) افسانه‌ی رهبری کاریزماتیک
فرهنگ شخصیت محور، صد سال بعد
۳) وقتی همکاری خلاقیت را از بین می‌برد
ظهور تفکر گروهی جدید و قدرت کار کردن به تنهایی
بخش دوم) بیولوژی شما، خویشتن شما؟
۴) آیا خلق و خوی ما سرنوشت ماست؟
ذات، تربیت و فرضیه‌ی ارکید
۵) فراتر از خلق و خو
نقش اراده‌ی آزاد (و راز سخنرانی در جمع برای درون‌گراها)
۶) «فرانکلین سیاست‌مدار بود، اما النور براساس وجدان سخن می‌گفت»
چرا به خونسردها بیش از حد بها داده می‌شود؟
۷) چرا وال استریت سقوط کرد و وارن بافت ترقی کرد؟
چگونه درون‌گراها و برون‌گراها به نحو متفاوتی می‌اندیشند (و دوپامین تولید می‌کنند)
بخش سوم) آیا همه‌ی فرهنگ‌ها برون‌گرایی ایده‌آل را دارند؟
۸) قدرت نرم
آسیایی–آمریکایی‌ها و برون‌گرای ایده‌آل
بخش چهارم) چگونه عشق بورزیم، چگونه کار کنیم
۹) چه زمانی باید خودتان را برون‌گراتر از آنچه واقعاً هستید، نشان دهید؟
۱۰) شکاف ارتباطی
چگونه با تیپ شخصیتی مخالف خود صحبت کنیم؟
۱۱) پینه‌دوزها و ژنرال‌ها
چگونه بچه‌های ساکت را در جهانی که نمی‌تواند صدای آن‌ها را بشنود پرورش دهیم؟
نتیجه) سرزمین عجایب
یادداشتی در وصف فداکاری
یادداشتی درباره واژه‌های درونگرا و برونگرا

 

 
گردآوری شده در مجله بیستک