عنوان کتاب: قدرت پذیرش تغییرات

نویسنده: تونی بوزان

تونی بوزان کتاب قدرت پذیرش تغییرات را با این هدف نوشته است که به شما در درک مفهوم تغییر کمک کند؛ به شما کمک کند که باورتان به توانایی خود در زندگی و مدیریت عواقب ناشی از تغییرات در هر شرایطی را تقویت کنید.

شما هم تفکر تغییر دارید و هم موجد تغییر هستید. شما دارای توانایی و استعداد تغییر آینده خود و قادر به ایجاد تأثیری در جهان هستید.

این کتاب به‌گونه‌ای تدوین شده که بتواند به شما کمک کند اهداف خود را تشخیص دهید و باورهای غلط را از خود دور کنید و بدین‌وسیله توانایی شما در استقبال از تغییرات را در شرایط گوناگون تقویت کند.

این کتاب طراحی شده تا به‌صورت عملی گسترهٔ کاملی از ابزارهای تحول شخصی را در اختیار شما قرار دهد که حاصل برنامه‌های آموزشی من و تجربیات میلیون‌ها خواننده و افراد موجد تغییر در سرتاسر جهان است. این ابزارها فارغ از شرایطی که در آن قرار دارید، قابل‌استفاده هستند تا به شما این توانایی را بدهند که بتوانید همهٔ برهه‌های متغیر زندگی خود را به‌صورت فرصت‌هایی برای پیشرفت شخصی ببینید.

در حین مطالعهٔ این کتاب به گفته‌هایی از افراد برجسته‌ای که موجد تغییرهای بزرگ بوده‌اند، برخواهید خورد و نیز با مطالعات انجام‌شده دربارهٔ افرادی مواجه می‌شوید که نقشه‌های ذهنی و دیگر روش‌ها را برای ایجاد تغییر مثبت در زندگی خود استفاده کرده‌اند.

شما همچنین در حین مطالعهٔ کتاب مقاطع بازنگری رفتار را خواهید دید که شما را به‌طور مثبت در مسیر نگاه خواهند داشت.

زمانی که مطالعه کتاب را به پایان برسانید، درک روشن‌تری از خود، تغییرات و چگونگی استقبال از تغییرات در زندگی خواهید داشت.

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول: تغییر چیست؟
فصل ۱: ماهیت تغییر
فصل ۲: سیستم منحصربه‌فرد مدیریت تغییر شما
فصل ۳: رفتار شما در قبال تغییر
فصل ۴: دیدگاه شما از تغییر
فصل ۵: چگونگی تغییر شما
بخش دوم: به استقبال تغییر رفتن
فصل ۶: درک خود: چگونه دنیایتان را تغییر دهید
فصل ۷: انتخاب آینده‌تان
فصل ۸: چگونه اساتید تغییر دنیا را تغییر می‌دهند
فصل ۹: زندگی تغییر می‌کند: چگونه از یک دفتر تغییر استفاده کنیم
بخش سوم: برنامه‌ریزی زندگی
فصل ۱۰: تغییر تعادل زندگی شما
فصل ۱۱: تغییر در کسب‌وکار
فصل ۱۲: طبیعت متغیر روابط
فصل ۱۳: استقبال از سالخوردگی

گردآوری شده در مجله بیستک