عنوان کتاب: مدرسه کیفی

نویسنده: ویلیام گلسر

آموزش دادن در بهترین شرایط نیز کار دشواری است ولی نادیده گرفتن نیازهای دانش‌آموزان یا معلمان، این شغلِ ذاتاً دشوار را به شغلی غیرممکن تبدیل می‌کند. هر روش آموزش‌دهی که نیازهای دانش‌آموزان و معلمان را نادیده بگیرد، به شکست خواهد انجامید.
پژوهش ها نشان می دهد حتی مدارس با نشاط و جذب کننده یا مدارسی که به لحاظ نوع ساختار متفاوت و جدیدند، اگر با روش های مدیریتی سختگیرانه و مبتنی بر زور و اجبار اداره شوند، کیفیت تربیتی لازم را نخواهند داشت. به همین دلیل مدارس نوین زیادی وجود دارند که به رغم ظاهر مدرن و جذاب خود و ظرفیت خوبی که دارند ، نمی توانند آن گونه که باید و شاید در سطح توان خود بهره وری داشته باشند.
البته ناگفته نماند که ایراد در ساختار مدرسه نیست، بلکه ایراد در آنجاست که معلمان با اصلاح روش مدیریت کلاس و دانش آموزان به موقعیت های خوبی دست یافته اند، توسط مدیران سنتی مواخذه می شوند و کار این معلمان در تدریس و شیوه آموختن، برای آنها در مدارس قابل قبول نمی باشد.

کتاب “مدرسه کیفی” به مدرسه­‌ای اطلاق می‌­شود که از اصول «تئوری انتخاب» تبعیت می‌کند. کارکنان این مدرسه بر این باورند که کنترل کردن رفتار دیگران ناممکن است و انسان تنها می­‌تواند رفتار خودش را کنترل کند. این کتاب به خوبی مشخص می‌کند که چگونه می‌توان بدون ابزار تهدید و سرزنش، تغییرات عمیق و معنی‌داری را در حیطه‌ی درسی و انظباطی دانش‌آموزان به وجود آورد. دکتر ویلیام گلسر از سال ۱۹۶۵ تاکنون در مدارس مختلف ایالات متحده آمریکا به عنوان سرپرست، مدیر و مشاور مشغول به کار بوده است.

فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول: مدارس کیفی
ابعاد و مولفه‌های مدارس کیفی
کیفیت و آموزش
نظریه انتخاب گلاسر
ده اصل بدیهی تئوری انتخاب
مولفه‌های مدارس کیفی
مدیریت کلاسی: هدایتگر، غیر اجباری و تعاملی
مهم‌ترین عناصر مدیریت هدایتی
معلم هدایتگر
یادگیری مشارکتی
برخی از نکات مهم در اجرای یادگیری مشارکتی
اقدامات مورد نیاز برای اجرای یادگیری مشارکتی در کلاس
جلسات کلاسی
خود ارزیابی
مبانی مدارس کیفی
ملاک‌های ارزیابی مدرسه کیفی
بعد گروه‌های دانش‌آموزی مدرسه (محور دانش‌آموزان)
بعد نظام پرورشی مدرسه
فصل دوم: خود کنترلی
خود کنترلی
مزیت واهمیت خود کنترلی
مولفه‌های خود کنترلی
سطوح کنترل در سازمان
مراحل فرآیند خود کنترلی در کوتاه مدت
تعیین استانداردها و اهداف خود
سطح کنترل فرد در بلند مدت
سطح کنترل خارجی
اهمیت خود کنترلی
موانع خود کنترلی
نتایج برخی تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع کتاب
چکیده کتاب
چند پیشنهاد برای رسیدن به مدارس کیفی
پیشنهاداتی درجهت تقویت خود کنترلی کارکنان
منابع و مآخذ

 
 
 
گردآوری شده در مجله بیستک