عنوان کتاب: مدیریت محصول چابک با اسکرام

نویسنده: رومن پیچلر

از هر نظر که بنگریم ایجاد ارزش حرف اول را میزند، اما تولید محصول با رویکرد ایجاد ارزش چالش های فراوانی را بدنبال دارد و تغییرات و پیچیدگی های زیاد در کسب و کارها به ویژه در دنیای آی‌تی از دردسر های خلق ارزش است.

متدهای چابک بر اساس دانش جمع آوری شده از موفقیت ها و شکست های پروژه های متفاوت خلق شده‌اند تا به ما در راستای خلق محصول با ارزش یاری رسانند. اما در این سال ها، نقش مدیریت محصول در این فرآیندها به درستی تعریف نشده بود یا به نحوی افراد در نقش مدیریت محصول نمی دانند که در دوران چابکی چگونه باید عمل کنند؟ چقدر به تیم ها اختیار عمل بدهند؟ چقدر با افراد تعامل کنند؟ چگونه نقشه راه محصول تولید کنند؟

این کتاب دید جامعی در جهت شناخت نقش مدیر محصول چابک ایجاد می کند تا به امروز کتاب های خوبی در مورد موضوع مدیریت محصول و توسعه نرم افزار نوشته و ترجمه شده است اما کتاب جامعی در مورد مدیریت محصول چابک وجود نداشته است.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک