عنوان کتاب: مدیر موفق

نویسنده: مهدی کریمی تفرشی

در مدیریت باری به هر جهت و مهرت گسیخته مشکلات به عهده کارکنان است و در مواقع ازدحام و شلوغی و نابسامانیکار ،مدیر در صحنه کار حضور نداشته و در دفتر کار خود مانده و از مقابله با مشکلات خودداری می نماید. در این گونه مدیریت گاهی روابط جای قوانین و ضوابط را گرفته و همشهری بودن ، هم زبان بودن، هم مذهب بودن و هم مسلک بودن باعث می گردد افراد و کارکنان سازمان جایگاه های رسمی خود را فراموش کرده و در قالب های غیر رسمی و دوستانه با هم ارتباط برقرار می کنند.

فهرست مطالب

فصل ۱
تعریف مدیریت
انواع مدیریت
اهداف مدیریت
فصل ۲
مدیر موفق کیست؟
خصوصیات مدیر موفق
مهارتهای مدیر موفق
مسئولیتها و اختیارات مدیر موفق
فصل ۳
مدیریت و ارتباطات
مدیریت و روانشناسی
مدیریت و خلاقیت
فصل ۴
مدیریت بازاریابی
مدیریت زمان
مدیریت دانش
مدیریت کنترل کیفیت
مدیریت هزینه
مدیریت بحران
مدیریت استراتژیک
فصل ۵
اسامی مدیران موفق
حکایات شیرین مدیران

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES