عنوان کتاب: مرداب روح

نویسنده: جیمز هالیس

یونگ هدف زندگی را نه خوشبختی، بلکه “یافتن معنا” می داند. مقدر شده است که فقط از طریق رنج به خرد دست یابیم. رنج لازمه رشد و بلوغ روحی است. بسیاری از کج رفتاری ها نظیر افسردگی، خشم مزمن، اضطراب، ترس و… در حقیقت راه هایی هستند که برای فرار از رنج انتخاب کرده ایم. جیمز هالیس از این رنج ها با نام مرداب روح نام می برد. مرداب روح به تحقیق مرداب‌هایی پرداخته که تمام ما در آن ها دست و پا زده یا روزی در آن خواهیم افتاد. این اثر به جایگاه و نقش اثرگذار سختی ها در رشد روحی ما اشاره می نماید برای آنکه دقیقاً در مرداب‌های زندگیست که ما پرده از اهداف شأن و عمیق‌ترین معنای زندگی برمی‌داریم.

جیمزهالیس به شما می‌گوید چگونه از رنج‌های زندگی خود که بخش جدایی‌ناپذیر و موهبت‌های بزرگ زندگی‌مان هستند نهایت استفاده را ببریم و خوشبختی‌مان را در درک رنج‌های‌مان ببینیم و نه در از بین بردن آن. هیچکس نیست که این کتاب را تهیه کرده باشد و بگوید زندگی‌اش تحت تاثیر کلام این کتاب تغییر نکرده باشد.

فهرست مطالب

فصل ۱: حضور دائمی گناه
فصل ۲: اندوه، مرگ، خیانت
فصل ۳: شک و تنهایی
فصل ۴: افسردگی، درماندگی و نومیدی
فصل ۵: وسواس و اعتیاد
فصل ۶: خشم
فصل ۷: ترس و اضطراب
فصل ۸: مروری ساده بر عقده
فصل ۹: عبور
فصل ۱۰: خاتمه آلودگی و کدورت زندگی

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک