عنوان کتاب: مسئولیت پذیری فضیلت گمشده در خانه، مدرسه و اجتماع

نویسنده: دکتر علی صاحبی

این کتاب با الهام از آموزه‌های تئوری انتخاب وروان‌شناسی کنترل درونی نگاشته شده است . وقتی در زندگی خود روان‌شناسی کنترل درونی (مسئولیت‌پذیری) را جایگزین روان‌شناسی کنترل بیرونی (عذر و بهانه و دلیل تراشی )می‌کنیم ،بدون این‌که در جهان بیرونی اتفاق خاصی رخ بدهد ،زندگی ما غنی‌تر، خوشایندتر و معنادارتر می‌شود و احساس کنترل مؤثری بر زندگی خواهیم داشت .این اثر یک کتاب کار است که باید آموزه‌های آن را بکار گرفت .به قول بودا   اگر برای شما سودمند بود، ادامه دهید و به دیگران نیز توصیه کنید و اگر سودمند نبود ،آن را به سادگی به سطل زباله بیندازید. امیدواریم این کتاب مسیری روشن‌تر و معقول‌تر به خوانندگان نشان دهد تا در راه دستیابی به بینشی تازه ،بر میزان انرژی خود بیفزایند، اثربخشی خود را بیشتر کشف کنند و گستره عمل و اقدامات مؤثرشان را در زندگی وسعت بخشند.

در نگاهی اجمالی، مسئولیت‌پذیری به معنای درک مفاهیم زیر است:

  1. من مسئول انتخاب‌ها و اعمالم هستم.
  2. من مسئول شیوه اولویت‌بندی زمان و انرژی خود هستم.
  3. من مسئول آن سطح از حضور ذهن، هشیاری و توجهی هستم که به محل کار می‌آورم.
  4. من مسئول مراقبت لازم یا بی‌توجهی نسبت به بدنم هستم.
  5. من مسئول حفظ رابطه‌ای هستم که انتخاب کرده‌ام در آن پای بگذارم یا به آن استمرار بخشم.
  6. من مسئول چگونگی برخورد با دیگران هستم؛ مثل فرزندان، والدین، همسر، خواهر، برادر، همسایه، رفقا، فروشنده‌ها و کارمندان اداره‌ها.
  7. من مسئول معنادهی یا شکست در معنادهی به وجودم در این کره خاکی هستم.
  8. من مسئول خشنودی و رضایتمندی خود هستم.
  9. من مسئول تمام جنبه‌های زندگی خود، اعم از مادی، احساسی، شناختی، فکری و معنوی هستم.
  10. من مسئول پیامد تصمیم‌ها و اقدام‌ها یا بی تصمیمی و انفعال خود هستم.

منظور از مسئول بودن این نیست که خود را سرزنش کنیم و احساس گناه داشته باشیم؛ بلکه به این معناست که خود را مسئول زندگی، رفتار و اقداماتمان بدانیم. این نکته مهمی است که باید همواره به یاد داشته باشیم.

نکته مهم این است: در حالی که ذهن اولین و اصلی ترین ابزار بقا و زنده ماندن ماست، کارکردش مانند قلب و کلیه و معده خودکار نیست. شیوه به کارگیری ذهن را ما انتخاب می کنیم. می توانیم به آنچه ذهن می گوید بی درنگ گوش کنیم و از آن تبعیت کنیم یا آنچه را می گوید نخست ارزیابی و سپس انتخاب کنیم که از آن تبعیت نمی کنیم. می توانیم به واقعیت ها احترام بگذاریم یا با آنچه ذهن به ما القا می کند همراه شویم و بگوییم واقعیت همین است که ذهن من می گوید و در بیرون واقعیت دیگری وجود ندارد.

فقط ما انسان ها توانایی ارزیابی داده های ذهنمان را داریم، می توانیم آن را با ارزش هایمان مقایسه و آن گاه انتخاب کنیم که گفته های ذهن را بپذیریم یا خلاف آن چه ذهن سعی در القایش دارد عمل کنیم. می توانیم تشخیص دهیم که اقدام و عملی منطقی، اخلاقی و عاقلانه است و با این حال خلاف آن کنیم

گردآوری شده در مجله بیستک