عنوان کتاب: مشتری ها چگونه فکر می کنند

نویسنده: جرالد زالتمن

جرالد زالتمن در این کتاب ابتدا به عقاید نادرستی که بازاریاب ­ها در مورد تفکر مشتری­ ها دارند می­ پردازد. سپس با اشاره به اینکه بیش از ۹۵ درصد از تفکرات مصرف­ کنندگان در ضمیر ناخودآگاه شان رخ می ­دهد و بسیاری از تفکرات آن­ها در قالب استعاره ­ها ظاهر می­ شوند، تربیت ­پذیر بودن حافظه مصرف­ کنندگان را مورد تایید قرار می ­دهد. در واقع آن حوزه ­هایی از مغز انسان که به تصمیم ­گیری مربوط می ­شوند کاملاً قبل از آن که ما به طور آگاهانه متوجه شویم که انتخابی انجام داده ­ایم، فعال می ­شوند، این مطلب به این معنی است که تصمیم­ ها پیش از آن که اتخاذ شوند، رخ می ­دهند و قضاوت­ های ناخودآگاه نه تنها قبل از قضاوت­ه ی خودآگاه صورت می­ گیرند، بلکه آن­ها را هدایت نیز می­ کنند.

این کتاب در سه بخش و سیزده فصل تنظیم شده است، در بخش اول کتاب نگاهی صادقانه به وضعیت فعلی حاکم بر بازاریابی می ­اندازد و مخاطبین این کتاب را برای سفری اکتشافی آماده می ­کند. در بخش دوم کتاب با معرفی ذهن و ضمیر بازار به بررسی جزئیات پارادایم جدید می­ پردازد و مثال­ هایی از کمپانی ­هایی ارائه می ­دهد که اصول پارادایم جدید را به کار گرفته ­اند و نتایج برجسته ­ای به دست آورده ­اند و در بخش سوم به مدیران و بازاریابان کمک می­ کند که تفکرات ناخودآگاه خودشان را درباره مصرف ­کننده ­ها بشناسند و تفکری عمیق و متفاوت داشته باشند.

فهرست مطالب

مقدمۀ مترجم
پیش گفتار
بخش اول آماده شدن برای یک سفر اکتشافی
اول سفری از سرزمین آشنا
دوم سفری به سوی مرزهای جدید
بخش دوم شناخت ضمیر بازار
سوم روشن کردن ضمیر
ناخودآگاه شناختی مصرف کنندگان
چهارم مصاحبه با ذهن/ مغز
فراخوانی استعاره
پنجم مصاحبه با ذهن/ مغز
تأخیر در پاسخ دهی و تصویر برداری عصبی
ششم اندیشه کردن
هفتم خواندن ضمیر بازار
استفاده کردن از نقشه های اجماعی
هشتم قدرت زودگذر خاطرات
نهم خاطره، استعاره، و داستان ها
دهم داستان ها و نام های تجاری
بخش سوم تفکری متفاوت و عمیق
یازدهم اهرم هایی برای تفکر خلاق
دوازدهم سؤالهای خوب باعث بروز پاسخ های خوب می شوند
سیزدهم به کار گرفتن ذهنیتی جدید
ته نوشته ها
تقدیر و تشکر
دربارۀ نویسنده

گردآوری شده در مجله بیستک