عنوان کتاب: منحنی دوم

نویسنده: چارلز هندی

پروفسور چارلز هندی در کتاب «منحنی دوم» به کارکرد زندگی می‌پردازد تا بر آینده نگاهی بیفکند و ببیند چه چالش‌ها و فرصت‌هایی فراراه ما وجود دارد. بر روندهای کنونی سرمایه‌داری می‌نگرد و پایداری سیستمی آن را مورد پرسش قرار می‌دهد. خطرهای اجتماعی را که برپایۀ حساب‌های اعتباری بنا می‌شود می‌کاود. او افسانۀ رشد بی امان را به چالش می‌کشد. او حتی می‌پرسد آیا ما نباید در نقش خود در زندگی- به عنوان دانشجو، پدر یا مادر، شاغل و رأی دهنده – و نیز در مورد هدف‌های یک جامعۀ آرمانی در آینده، بازاندیشی کنیم.

خواندن این کتاب تجربه‌ای است که به هر فردی که می‌خواهد از قطار تغییرات آینده جا نماند، توصیه می‌شود. واقعیت این است که نهادها، سازمان‌ها و از همه مهم‌تر، ذهنیت‌های خود ما، براساس مسائل و دغدغه‌های گذشته ساخته شده است و احتمالا آماده تغییرات شگرفی که در عصر دیجیتال در حال رخ دادن است نیستیم. شاید توصیه به خواندن این کتاب، به‌عنوان یک قدم اولیه ولی مهم، کمک بزرگی برای به‌دست‌آوردن پرسش‎هایی باشد که باید برای آینده آماده پاسخ‌دادن به آنها شویم. خواندن این کتاب وقت زیادی نمی‌گیرد، اما تاثیر مهمی در آماده کردن ما برای اندیشیدن درباره آینده دارد.

اگر می‌خواهیم بخت آن را داشته باشیم تا آینده را برای همه و نه فقط برای قشر بسیار­اندکِ برخورداران بسازیم، باید باورهای رایج را به چالش بکشیم، کمی رویاپرداز باشیم، بی‌محابا بیندیشیم و از ناممکن‌ها نهراسیم. این موضوع سرچشمۀ تفکر پشتیبان اصل منحنی دوم، یعنی مسیر اصلی این کتاب است.

پیام منحنی دوم آن است که برای حرکت به جلو در بسیاری از عرصه‌های زندگی گاهی لازم است که به‌طور بنیادی تغییر کنیم؛ مسیر نوینی را برگزینیم که یکسره متفاوت از مسیر موجود باشد و معمولاً هم نیازمند راه و روشی کاملاً جدید در نگاه به مسائل تکراری است. مفهومی که «توماس کوهن» آن ‌را تغییر «پارادایم» نامید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک