عنوان کتاب: موسس یک دقیقه‌ای ؛ شیوه‌هایی در کارآفرینی

نویسندگان: دان هاتسون، ایثان ویلیس، کنت‌اچ. بلانچارد

بلانچارد در کتاب کارآفرین یک‌دقیقه‌ای داستانی تخیلی و البته الهام‌بخش درباره‌ی کشف توانایی‌های شما در تأسیس یک شرکت، کارآفرینی و مهارت در فروش را به روایت کشیده است. در این داستان جاد مک کارلی، قهرمان این داستان که از کودکی رویای داشتن تجارت خودش را در سر می‌پروراند می‌تواند با استفاده از توانایی‌های خودش و گرفتن پند و اندرز و تجربیات افراد مطرح در حوزه کاری خود این رؤیا را به واقعیت تبدیل کند و مدیری موفق در زندگی خود شود. در این داستان باوجود تخیلی بودن بیشتر پنددهندگان داستان افرادی واقعی هستند. بلانچارد و هوستون در طی داستان به سه اصل تمرکز دارند که اگر کسی بخواهد کارآفرین واقعی باشد باید آن‌ها را در نظر بگیرد.

اصل اول: وضعیت مالی است. بسیاری از مؤسسان به این دلیل از عرصه‌ی تجارت خارج می‌شوند که نمی‌دانند چگونه بر دارایی‌شان مدیریت داشته باشند و متوجه این نکته نیستند که موفقیت آن‌ها به سه چیز بستگی دارد: پول نقد، پول نقد، پول نقد

اصل دوم: به افرادی که با شما کار می‌کنند مربوط می‌شود. قدرت دادن به دیگران که در تجارت شما مسئولیت بپذیرید، خاطر شما را آسوده می‌کند تا مجبور نباشید هر کاری را خودتان انجام دهید. همین‌که افرادتان احساس اقتدار کنند مانند صاحبان شرکت عمل می‌کنند.

اصل سوم: رفتار درست با مشتریان است، اگر ماهرترین تکنسین دنیا هم باشید ولی با مشتریانتان درست رفتار نکنید هیچ کاری را از پیش نمی‌برید.

کتاب کارآفرین یک‌دقیقه‌ای با تمرکز بر چند اصل احتمال موفقیت شما را افزایش می‌دهد. کنت بلانچارد نویسنده این کتاب این اصول را  بیان کرده است.

فهرست مطالب

مقدمه
یادداشتی برای خوانندگان کتاب
شکل گیری شالوده‌ای محکم
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
رشد در دانش
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
آموختن مهارت
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
پیدا کردن اشکال تأسیس
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
به دست آوردن یک هم تیمی‌ زندگی
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
دری باز می‌شود
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
شروع شرکت
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
دردهای رشد مالی
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
ایجاد خدمت رسانی افسانه‌ای
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
کمک به مردم برای اوج گیری مثل عقاب‌ها
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
مسائل مربوط به فرد
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
تغییر اوضاع
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
جمع بندی همه مطالب
بصیرت‌های یک دقیقه‌ای
ساختن یک میراث

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک