عنوان کتاب: نقطه شروع؛ چگونه چیزهای کوچک تفاوت های بزرگ ایجاد می کنند

   مالکوم گلادول

 

شناخت رفتار مشتریان و چرایی همه‌گیری استفاده از بعضی کالاها همیشه و همیشه سؤال تجار بوده است. اینکه بدانیم مدها از کجا می‌آیند و چگونه یک جامعه را با خود برای استفاده از یک کالا همراه می‌کنند. سؤالی که نه یک روان‌شناس توانست به آن پاسخ دهد نه یک جامعه‌شناس، بلکه پاسخ آن در کتاب یک روزنامه‌نگار به نام مالکوم گلادول یافت شد و آن کتاب تبدیل به پرفروش‌ترین کتاب روان‌شناسی اجتماعی در ایالت متحده گشت، کتابی با عنوان «نقطه شروع».

 این کتاب با زبانی کاملاً ساده، شیوا و روان به توضیح و تشریح هدف گذاری و برنامه ریزی می پردازد و نکاتی که هر فردی برای برنامه ریزی و دستیابی به اهداف به آنها نیاز دارد را آموزش می دهد.

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک