عنوان کتاب: هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد

نوشته‌: مارک، اچ. مک‌کورمک

کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد براساس نظریات و تجربیات تجاری نویسنده می باشد که خود گردآوری و ارائه کرده است. او در مقدمه به ” ده فرمان بچه‌های تیز بازار” اشاره و آن‌ ها را به این ترتیب عنوان کرده است: ” هرگز اهمیت پول را دست‌ کم نگیرید؛ هرگز ارزش پول را دست‌ بالا نگیرید؛ در کسب‌ و کار هرگز نمی‌ توانید دوستان زیادی داشته باشید؛ از بیان عبارت نمی‌ دانم نهراسید؛ کمتر صحبت کنید؛ همواره به قول‌ های خود چه بزرگ و چه کوچک پای‌ بند باشید؛ هر معامله حیاتی دارد؛ از روز اول خود را مقید به انجام کار با کیفیت کنید؛ با مردم خوش‌ رفتار باشید؛ و همه‌ی اعتبارات را به خود اختصاص ندهید.

کتاب هاروارد چه چیزهایی را یاد نمی دهد در هشت فصل تدوین شده است. عنوان های کتاب از این قبیل هستند: ” بازاریابی و فروش”، ” مذاکره و معامله”، ” مدیریت و تمشیت امور”، ” توسعه و پیشرفت”، ” سازماندهی”، “ارتباطات و روابط عمومی”، ” انجام کارها در طول راه” و “کارآفرینی (مدیریت اقتصادی)”.

 

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES