عنوان کتاب: هنر ظریف رهایی از دغدغه ها

نویسنده: مارک منسن

کتاب هنر ظریف رهایی از دغدغه ها ،  رنج های شما را به ابزار، زخم هایتان را به قدرت، و مشکلاتتان را به مشکلاتی معمولی تر تبدیل می کند. این پیشرفتی واقعی است. این کتاب را به چشم راهنمایی برای رنج هایتان بنگرید؛ راهنمایی برای چگونگی رنج کشیدن آسان تر و معنی دارتر. با شفقت و فروتنی بیش تر نگاهش کنید. این کتابی است درباره ی برداشتن قدم های سبک تر با وجود بارهای سنگین روی دوشتان، درباره آرامش بیش تر در برابر بزرگ ترین ترس هایتان و خندیدن به اشک هایتان در همان حالی که از چشمتان سرازیر است.

در این کتاب مارک منسن به نوعی داستان زندگی شخصی خودش و دغدغه هایش در سالهای جوانی را صریح، صادقانه و بی پرده بیان کرده و سیر رسیدنش به نقطه ای که توانسته از دغدغه های بیهوده رهایی یابد را به نمایش درآورده است. البته این کتاب نه یک بیوگرافی است نه کتاب داستان، ولی نویسنده به دفعات از داستانهای شخصی خودش و داستانهای دیگر وام گرفته تا بتواند خواننده را به نقطه مطلوب یعنی یافتن «هنر ظریف رهایی از دغدغه ها» برساند.

هنر ظریف رهایی از دغدغه‌ها ، مفاهیمی مثل رنج، درد، دغدغه، مرگ و زندگی را به‌صورت واقعی و ملموس روایت و واکاوی می‌کند و همانطور که در متن کتاب هم آمده، شعارش یه کلمه است: «صداقت».

بخش هایی از کتاب

سرخوشی ها شکل های مختلفی دارند. چه از طریق ماده ای همچون الکل باشد، یا برتری اخلاقی که از مقصر دانستن دیگران به دست می آید، یا از لذت یک ماجراجویی پرخطر جدید. سرخوشی ها روشهای سطحی و غیرسازنده ای برای گذران زندگی انسان هستند. بخش عمده ای از دنیای خودیاری مبتنی بر ترویج سرخوشی ها به مردم است نه حل کردن واقعی مشکلات. بسیاری از مرشدان خودیاری، سبکهای جدیدی از انکار به شما می آموزند و شما را با تمرینهایی آشنا می کنند که احساس خوبی در کوتاه مدت به شما خواهد داد. در حالی که مشکل بنیادی را نادیده می گیرند. یادتان باشد، کسی که واقعا خوشحال است مجبور نیست که جلوی آینه بایستد و به خودش بگوید خوشحال است.

اگر معیار شما برای ارزش موفقیت طبق استانداردهای جهانی این باشد که یک خانه و یک ماشین خوب بخرم و بیست سال برایش جان بکنید، وقتی که به آن دست یافتید این معیار دیگر چیزی ندارد که به شما بدهد. پس به بحران میانسالی تان سلام کنید. چون مشکلی که تمام دوران بزرگسالی تان محرک شما بوده است، اکنون از شما گرفته شده است. دیگر هیچ فرصتی برای ادامه رشد و پیشرفت وجود نخواهد داشت. این رشد است که خوشحالی به وجود می آورد، نه فهرستی بلندبالا از دستاوردهای دل بخواهی.

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک