عنوان کتاب: هنر و علم خودشناسی

نویسنده: پیتر هالینز

کتاب هنر و علم خودشناسی ، مقدمه و سرآغاز خوبی برای مبحث خودشناسی و شخصیت‌شناسی است و خواننده را به خوبی با نظریات و تئوری‌های مهم و اصلی حوزه شخصیت آشنا می‌کند.

اگر ندانید چه عواملی روی شما تأثیرگذار بوده‌اند و در حال حاضر چه شخصیت و هویتی دارید، در نتیجه به احتمال قریب به یقین تصمیماتی که برای خودتان و زندگی‌تان می‌گیرید همه‌جانبه و دقیق نخواهند بود و صرفاً بر اساس معیارهای دمِ‌دستی و عامه‌پسند تصمیم‌گیری خواهید کرد.

خودشناسی به ما کمک می‌کند به شادمانی و رضایت درونی برسیم، چون سبب می‌شود بدانیم چه چیزهایی ما را خوشحال می‌کنند و از چه چیزهایی انرژی و انگیزه می‌گیریم.

با خواندن این کتاب می‌توانید مسیر زندگی‌تان را آنگونه که مناسب خودتان طراحی کنید و پیش ببرید.

فهرست مطالب

مقدمه مترجم
مقدمه
فصل اول: ریشه‌های هویت و شخصیت
مزاج‌شناسی
ساختار اصلی شخصیت از دید فروید
نهاد، خود، فراخود: ترکیب این سه جزء چگونه است؟
ماهیت زیستی شخصیت
چرا این بحث مهم است؟
خلاصه فصل
فصل دوم: پنج صفت اصلی شخصیت (مدل پنج عاملی شخصیت)
پذیرا بودن نسبت به تجربه‌های جدید
وظیفه‌شناسی
برون‌گرایی
خوشایند بودن
نوروتیک بودن
فرمول طلایی مدل پنج عاملی شخصیت
خلاصه فصل
فصل سوم:‌ مایرز، بریگز و کِرسی
MBTI و تیپ شخصیتی
تله‌هایی که باید در مورد ابزار MBTI مراقبشان باشیم
نظریه مشرب‌های دیوید کِرسی
چهار مشرب MBTI
خلاصه فصل
فصل چهارم: اثرات ناخودآگاه تربیت
نظریه آلفرد آدلر در مورد ترتیب زمان تولد
نظریه دلبستگی
خلاصه فصل
فصل پنجم: سرشت یا محیط؟
نظریه یادگیری اجتماعی
تیپ شخصیتی بر اساس منطقه جغرافیایی
کدام‌یک غالب است: تربیت یا سرشت؟
خلاصه فصل
فصل ششم: داستان‌هایی که خودمان می‌سازیم
تمرین هفت قصه
تست شخصیت کارل یونگ
خلاصه فصل
فصل هفتم: سوالات خودآگاه ‌کننده
خلاصه فصل
فصل هشتم: تغییر اثربخش
ایجاد تغییر
خلاصه فصل
فصل نهم: مدل‌های دیگر خودشناسی
تیپ شخصیتی A و تیپ شخصیتی B
تحلیل رفتار متقابل
ارتباط شخصیت با جنسیت افراد
شخصیت‌شناسی اِنیه‌گرم
خلاصه فصل

گردآوری شده در مجله بیستک