عنوان کتاب: هوشیار باشید و فریب نخورید!

نویسنده: دیوید جی. لیبرمن

کتاب هوشیار باشید و فریب نخورید! به شما کمک می‌کند تا در زمانی کوتاه در هر موقعیت یا گفت‌وگویی بتوانید حقیقت را بیابید و همچنین از رفتار ظاهری، کلام، نوع جملات و عبارات، زبان بدن و پرسش‌های طرف مقابل دروغ را از راست تشخیص دهید.

صداقت، اساس کلیه روابط را تشکیل می‌دهد، خواه این رابطه، رابطه‌ای شغلی باشد و خواه رابطه‌ای خصوصی. پی بردن به نیات واقعی طرف مقابل بدون تردید بسیار ارزشمند است چرا که مانع از این خواهد شد که وقت، پول، و انرژی شما بیهوده تلف شده و احساسات و عواطف شما به بازی گرفته شود. زمانی که به نیت واقعی یک شخص پی ببرید، می‌توانید بر اوضاع مسلط شده و یا حداقل مورد سوء استفاده قرار نگیرید.

نویسنده در کتاب هوشیار باشید و فریب نخورید!، کوشیده است تا جنبه‌های مختلف دروغ‌گویی را بررسی کند و در این راه روش‌هایی ابتکاری‌ عرضه کرده است که به کشف حقیقت کمک خواهد کرد و شخص با استفاده‌ی از آن‌ها، می‌تواند تشخیص دهد که آیا طرف مقابل، قصد فریب دادن وی را دارد یا خیر. در واقع، هدف نویسنده از طرح این روش، آن بوده است که افراد از طریق کاربرد آن به حقیقت دست یابند و با مسلط شدن بر اوضاع، قربانی دروغ نشوند. او سعی کرده است، مثال‌هایی انتخاب کند که برگرفته از روابط شخصی و موارد شغلی باشند و مخاطبان آن آشنایی بیش‌تری دارند. برای نمونه در بخشی از کتاب، نویسنده یکی از نشانه‌های معتبر گناهکار بودن شخصی را در این می‌داند که به شخص تهمت بسیار ناپسند زده شود ولی او متغیر و عصبانی نشود.

 
گردآوری شده در مجله بیستک