عنوان کتاب: واقعیت های جدید در دنیای کسب و کار

نویسندگان: جیسون فرید، دیوید هاینمایرهانسن

 

کتاب واقعیت های جدید در دنیای کسب و کار در دنیا کسب و کارهای زیادی را دگرگون کرده است.

این کتاب به کارآفرینان سخت کوش در دنیای کسب وکار تعلق دارد. همان کسانی که از ابداع، رهبری و فتح قله های موفقیت لذت می برند. همچنین برای صاحبان کسب و کارهای کوچک مناسب است.

مناسب کسانی است که اگرچه از بزرگان دنیای کسب و کار نیستند اما کسب و کارشان در اولویت زندگی شان است و همیشه در جستجوی نکته هایی برای بهتر کردن کارشان هستند.

این کتاب، همچنین به کسانی تعلق دارد که با وجود درگیر شدن با روزمرگی دوران کارمندی همیشه با رویای کسب و کار خود زندگی می کنند.

اینطور افراد اگرچه از کاری که می کنند لذت می برند، اما روسای خود را دوست ندارند و یا شاید این روزمرگی آنها را خسته کرده است و در رویایی انجام کاری هستند که عاشقانه دوستش می دارند.
در نهایت ، مجموعه گزارش حاضر متعلق است به کسانی که هیچ وقت به دنبال راه اندازی یک کسب و کار برای خودشان نبودند.

شاید آنها فکر می کنند برای اینکار ساخته نشده اند. شاید هم تصورشان این است که زمان و پول کافی برای اینکار ندارند.

شاید اینگونه می اندیشند که این ریسک بیش از توان آنها است. شاید هم دنیای کسب و کار را دنیایی کثیف می پندارند.

به خاطر همین شایدها است که خواندن کتاب واقعیت های جدید در دنیای کسب وکار به آنها هم توصیه می شود.

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک