عنوان کتاب: پاسخ‌های کوتاه به پرسش‌های بزرگ
نویسنده: استیون هاوکینگ

کتاب پاسخ‌های کوتاه به سوال‌های بزرگ به سوال‌هایی از دوران ما پاسخ می‌دهد. در این کتاب هاوکینگ از کشف‌ها و چشم اندازهایش درباره هر چیزی از چگونگی شکل‌گیری کیهان تا سیاه‌چاله‌ها و هوش بیگانگان و اهمیت سلطه فضایی پرداخته، همچنین از خطرات هوش مصنوعی سخن گفته است. این کتاب از ۴ بخش تشکیل شده: چرا ما اینجا هستیم؟ آیا به بقا ادامه می‌دهیم؟ آیا تکنولوژی موجب نجات ما می‌شود یا ما را نابود می‌کند؟ چگونه می‌توانیم کامیاب شویم؟

کتاب «پاسخ های کوتاه به پرسش های بزرگ» با طرح این ۱۰ پرسش؛ آیا خدایی هست؟ چگونه همه چیز شروع شد؟ آیا در کیهان حیات هوشمند دیگری هم هست؟ آیا می توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم؟ داخل یک سیاهچاله چیست؟ آیا سفر در زمان ممکن است؟ آیا زندگی ما در زمین ادامه خواهد یافت؟ آیا باید برای سکونت به فضا برویم؟ آیا هوش مصنوعی بر ما چیره خواهد شد؟ چگونه می توانیم آینده را شکل دهیم؟ می کوشد بر مبنای فیزیک نظری پاسخ برخی پرسش های بزرگ را بدهد و این باور غلط بین عموم مردم را که علم راستین آن قدر پیچیده است که نمی توانند درکش کنند، کنار بزند.

 فهرست مطالب:

  1. آیا خدایی هست؟
  2. چگونه همه‌چیز شروع شد؟
  3. آیا در کیهان حیات هوشمند دیگری هم هست؟
  4. آیا می‌توانیم آینده را پیش‌بینی کنیم؟
  5. داخل یک سیاهچاله چیست؟
  6. آیا سفر در زمان ممکن است؟
  7. آیا زندگی ما در زمین ادامه خواهد یافت؟
  8. آیا باید برای سکونت به فضا برویم؟
  9. آیا هوش مصنوعی بر ما چیزه خواهد شد؟
  10. چگونه می‌توانیم آیند را شکل دهیم؟

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک