عنوان کتاب: پاکسازی آگاهی در ۲۱ روز

نویسنده: دبی فورد

دبی فورد در عملی‌ترین و کاربردی‌ترین اثر خود ” پاکسازی آگاهی در ۲۱ روز”  فرایندی سه‌مرحله‌ای را معرفی می‌کند که به ما قدرت رها کردن افکار مسموم و رفتار مخرب و در عوض رسیدن به آرامش عمیق درونی را می‌دهد. این سفر بیست‌ویک‌روزه چشمان ما را به روی هر آن‌چه هستیم و می‌خواهیم باشیم، می‌گشاید. دبی فورد نویسنده‌ی پرفروش‌ترین‌های نیویورک‌تایمز این‌بار نیز اثری بی‌نظیر به شش اثر پیشین خود: «نیمه‌تاریک جویندگان نور»، «راز سایه»، «جدایی معنوی»، «سوالات درست»، «بهترین سال زندگی شما»، و «چرا آدم‌های خوب کارهای بد می‌کنند» اضافه می‌کند. کتاب‌های او در سرتاسر دنیا در کارگاه‌های آموزشی و دانشگاه‌ها تدریس می‌شوند.

فهرست مطالب

پاکسازی آگاهی در بیست‌ویک روز
مقدمات بازی
قانون اول: رهایی از چنگ دنیای بیرون
قانون دوم: وداع با خودی که می‌شناختید
داستان گرسپر
لحظه‌ی گرسپر من
قانون سوم: میل به دگرگونی
قانون چهارم: اول خدا
قانون پنجم: افزودن ظرفیت خویش
وعده
فرایند
مقدمات سفر
تمرین
ابزار پاکسازی
محافظان آتش درون
بالابرنده‌های آگاهی
تقویت‌کننده‌های تعهد
گذشته
روز نخست: هدیه‌ی خواستن
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: افروختن نور معنوی
روز دوم: هدیه خودشناسی
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: افروختن نور عاطفی
روز سوم: هدیه‌ی رها کردن
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت نیروی جسمانی
روز چهارم: هدیه‌ی بخشش
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت قدرت بخشش
روز پنجم: هدیه‌ی گرامی داشتن
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت حس خودنوازی
روز ششم: هدیه‌ی تسلیم
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: افروختن شعله‌ی ایمان
روز هفتم: هدیه‌ی خودباوری
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت حس ارزشمندی
حال
روز هشتم: قدرت رهایی
مراسم پاکسازی
آماده شدن برای جشن
مراسم جشن
تمرین صبحگاهی: تقویت قدرت رهایی
روز نهم: قدرت مسئولیت‌پذیری
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت حس مسئولیت‌پذیری
روز دهم: قدرت سرسپردگی
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت حس سرسپردگی
روز یازدهم: قدرت پذیرش
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت قدرت پذیرش
روز دوازدهم: قدرت خطر کردن
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: تقویت قدرت خطرپذیری
روز سیزدهم: قدرت حضور
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: افروختن آتش عشق
روز چهاردهم: قدرت حقیقت
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: افروختن نور حقیقت
آینده
روز پانزدهم: نور شناخت
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: برانگیختن حس شادمانی
روز شانزدهم: نور اراده‌ی پروردگار
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: برانگیختن حس مشارکت
روز هفدهم: نور جان‌سپاری
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: برانگیختن منبع الهام
روز هجدهم: نور تعالی
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: برانگیختن حس قدردانی
روز نوزدهم: نور هدف
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: برانگیختن حس اشتیاق
روز بیستم: نور همدلی
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: برانگیختن حس همدلی
روز بیست و یکم: نور امکان
مراسم پاکسازی
تمرین صبحگاهی: افروختن شعله‌ی امکان
و سرانجام نیروی جان
قوانین جدید

گردآوری شده در مجله بیستک