ماجرای کتاب پروژه شادی از اینجا شروع شد که گریچن رابین در یکی از روزهای آوریل در اتوبوس این سوال را از خود پرسید که:

من از زندگی چه می خواهم؟ خب، می خواهم شاد باشم.

اما گریچن هرگز به این موضوع که چه چیزی او را خوشحال می کند یا اینکه چطور می تواند خوشحال باشد فکر نکرده بود.

سرانجام گریچن با این عقیده که تلاش برای شاد بودن، هدفی ارزشمند است شروع به تحقیق و بررسی در مورد شادی و شاداب بودن می کند و پروژه ای تحت عنوان پروژه شادی برای خود تدارک می بیند.

گریچن رابین در پروژه شادی، تجربه یک سال از زندگی خود را به همراه فعالیت های روزانه و معمولی را شرح داده است. فعالیت هایی نظیر زندگی زناشویی، زندگی شغلی، ارتباط با فرزندان، اوقات فراغت، دوستان، پول و ثروت، نظریات در مورد مرگ، هیجان های زندگی و نگرش های مختلف زندگی. همه این فعالیت ها در پروژه شادی دچار بازنگری شده اند و همه آنها با روش و نگرشی شاد و نیروبخش انجام می شوند.

گریچن رابین در این کتاب سعی می کند که شیوه نگرش شما به اتفاقات و موضوعات زندگی را عوض کند. تمرکز کتاب روی این است که شما شادی بیشتری در همین فعالیت های عادی و روزمره خود پیدا کنید تا در نهایت هم از زندگی راضی باشید و هم شادی بیشتری را تجربه کنید.

 

سر فصل های این کتاب عبارتند از:
 1. ژانویه – افزایش انرژی، سرزندگی
 2. فوریه – به یاد داشتن عشق، زندگی زناشویی
 3. مارس – بزرگتر کردن هدف ها، شغل
 4. آوریل – اخمهایم را باز کنم، فرزند پروری
 5. مه – جدی گرفتن تفریح و سرگرمی، اوقات فراغت
 6. ژوئن – زمانی را به دوستانم اختصاص بدهم، دوستی
 7. ژوئیه – کمی شادی بخرم، پول
 8. اوت – به معنویت بیندیشم، مرگ
 9. شپتامبر – دنبال کردن علایق، کتاب
 10. اکتبر – توجه کردن، هوشیاری ذهن
 11. نوامبر – داشتن روحی قانع، نگرش
 12. دسامبر – سخت تلاش کنم، شادی

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES