عنوان کتاب: پله پله تا اوج

نویسنده: زیگ زیگلار

زیگ‌ زیگلار که‌ غول‌ انگیزش‌ در امریکاست‌، یکی‌ از مولفان‌ عصر حاضر است‌ که‌ کتاب‌هایش‌ جزو پرفروش‌ترین‌ کتاب‌هاست‌. روش‌ زیگلار برای‌ دستیابی‌ به‌ موفقیت‌ بر ستون‌های‌ شرافت‌، قابلیت‌، ایمان‌، وفاداری‌ و صداقت‌ استوارشده‌ است‌. این‌ کتاب‌ با این‌ امید، اعتقاد و اطمینان‌ نوشته‌شده‌ که‌ اگر روزانه‌ دقایقی‌ را با افکار مثبت‌ بگذرانیم‌، سر حالی‌ لازم‌ را برای‌ کسب‌ موفقیت‌ به‌ دست‌ خواهیم‌ آورد.

زیگ زیگلار، سخنران، معلم و مربی انگیزشی بود که با رساندن پیغام های طنز، امید و تشویق خود در جهان سفر کرد. زیگ به عنوان یکی از نویسندگان و سخنرانان مشهور جهان، می خواست که از موانع سن، فرهنگ و شغل فراتر رود. از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۱۰، او بیش از پنج میلیون مایل در سراسر جهان سفر کرد تا پیام های پیشرفت زندگی قدرتمند را برساند و انرژی تغییر را ترویج دهد. او در بین همتایانش به عنوان نابغه انگیزشی بزرگ زمان ما شناخته می شود. سبک پیام رسانی منحصر به فرد زیگ زیگلار و پیام های قدرتمند برای او افتخارات زیادی را به همراه داشته است و امروز او هنوز هم به عنوان یکی از زیرک ترین مقامات علم پتانسیل انسانی است.

پله پله تا اوج، برای پیشرفت فردی بر هفت کلید راهنما تکیه می‌کند و برای هر یک گام های عملی خاصی در نظر می‌گیرد که برای امروز شما سودمند است. این گام ها شما را به سوی بالا و به سوی هدفهای والایتان در زندگی راهنمایی می‌کنند.
گزارشهای واقعی از آزمون ها و پیروزی های دیگران در رویارویی با مبارزات مشکل و شرایط نامطلوب، هر خواننده هدفمند و همچنین آنهایی را که مایلند به سطوح بالاتر موفقیت راه یابند، در مسیر واقعی قرار می‌دهند.
هفت گام اساسی زیگلار به سوی بالا ـ که از طریق زندگیها، تجربه‌ها، اراده‌ها و تلاشهای خلاق، تحلیل و بیان شده‌اند.
روشِ زیگلار برای دستیابی به موفقیت بر ستونهای شرافت، قابلیت، ایمان، وفاداری و صداقت استوار شده است. پیروان روش زیگلار، چنانچه زندگی را بر این ستون ها بنا کنند، عشق، خوشبختی، امنیت، رفاقت، آرامش، دقت، سلامت و ثروت عایدشان خواهد شد. ضرر نخواهند کرد.

در قسمتی از کتاب می‌خوانیم: «داشتن اعتقاد عمیق به هدف یکی از مهم‌ترین نیروهای روی زمین است. ژاندراک، زمانی که اعتقاد رهبری ارتش فرانسه را علیه انگلستان در سر می پروراند، دختر دوازده ساله یک چوپان بود. شدت اعتقاد او چیره‌گر بود. او در هفده سالگی به حضور شارل رسید و اعتقاد خود را برای او توضیح داد.»

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک