عنوان کتاب: چرا عاشق می شویم

نویسنده: هلن فیشر

هلن فیشر، انشان‌شناس برجسته، در چرا عاشق می شویم؟ طرح معنای جدیدی از پدیده عشق ارائه می‌دهد- تحقیق کامل که از ریشه‌های عشق در مغز تا تبش هیجان‌انگیز آن در جسم و رفتار ما را در برمی‌گیرد. فیشر با همکاری تیم دانشمندان همکارش از مغز افرادی که اخیرا عاشق شده‌اند اسکن مغزی می‌گیرد و چیزی را که در همین اواخر روانشناسان درباره‌اش به حدس و گمان بسنده می‌کردند ثابت می‌کند: وقتی عاشق می‌شوید بخش‌هایی خاصی از مغز به واسطه افزایش جریان خون به اصطلاح نورانی می‌شوند.
این کتاب جدید و کامل با استفاده از این داده‌ها می‌گوید که عشق رمانتیک به واسطه میلیون‌ها سال حیات و تکامل نقشی ماندگار بر لوح مغز ما پدید اورده است. عشق صرفا یک عاطفه نیست. بلکه انگیزشی است قدرتمند چون احساس گرسنگی.

قسمت هایی از متن کتاب

یکی از نخستین اتفاقاتی که بعد از عاشق شدن رخ می دهد، تغییر شدید در خودآگاهی انسان است: «محبوب» شما به قول روان شناسان «معنایی خاص» پیدا می کند، و به موجودی بدیع، منحصر به فرد و بسیار مهم بدل می شود. به قول یکی از مردان دلباخته: «تمام دنیایم تغییر یافته و محور جدیدی پیدا کرده بود به نام مرلین.» توصیف رومئوی شکسپیر از محبوبش موجزتر و پربارتر است: «ژولیت خورشید است.»

روان شناسان معتقدند که مردان دوست دارند به زن ها کمک کنند، مشکلات آن ها را حل کنند و با انجام دادن کاری، به حال آن ها مفید واقع شوند. مردان وقتی بانویی ناراحت را نجات می دهند، احساس مردانگی می کنند.

«همان گونه که بهترین شراب بهترین سرکه را تولید می کند، عمیق ترین عشق نیز به مرگبارترین نفرت بدل می گردد.»
چرا چنین است؟
چون عشق و نفرت در مغز انسان ارتباطی تنگاتنگ دارند. مدارهای اولیه نفرت/خشم نواحی آمیگدال تا هیپوتالاموس تا بخش خاکستری مغز را در وسط مغز در بر می گیرند. چند بخش دیگر مغز نیز در خشم درگیرند، از جمله اینسولا، بخشی از کورتکس که داده های درون بدن و حواس را جمع آوری می کند. اما کلید اصلی همین جاست: شبکه اصلی مغز برای خشم با مراکز کورتکس پیشانی مرتبط است. وقتی انسان و حیوان می فهمند که پاداش مورد نظرشان وصول شدنی نیست، این مراکز آمیگدال را فعال می کنند و موجب ایجاد خشم می شوند.

در تحقیقی که در سال ۱۹۹۱ در آمریکا انجام شد، ۸۶ درصد مردان و ۹۱ درصد زنان گفتند حاضر نمی شوند با کسی که عاشق او نیستند ازدواج کنند، حتی اگر آن شخص تمام ویژگی های دیگری را که آن ها در همسر خود می جویند دارا باشد.

فهرست مطالب

  1. «چه شور افسارگسیخته ای»: عاشق بودن
  2. جذبه حیوانی: عشق میان حیوانات
  3. ماهیت شیمیایی عشق: اسکن مغز هنگام «عاشقی»
  4. تور عشق: شهوت، شور عشق و دلبستگی
  5. «نخستین شور خوش و سبکبالانه عشق»: همسر منتخب ما
  6. چرا عاشق می شویم: تکامل عشق رمانتیک
  7. عشق از دست رفته: طرد شدن، یاس و خشم
  8. مهار کردن شور عشق: دوام بخشیدن به عشق
  9. «جنون بتان»: پیروزی عشق

 

 

گردآوری شده در مجله TFE|TIMES