عنوان کتاب: چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم

نویسنده: ویلیام یوری

کتاب چطور نه بگوییم و در جواب بله بشنویم  تنها به درد مذاکره نمی‌خورد، بلکه کتابی است که در تمام جنبه‌های زندگی کاربرد دارد. خوب، چندان هم عجیب نیست، چون تمام زندگی به نوعی حرکت موزونِ بله و خیر است. هر یک از ما در لحظاتی از زندگی‌مان مجبوریم نه بگوییم، چه به دوستانمان، چه به اعضای خانواده‌مان، چه به رؤسایمان، چه به کارمندانمان، چه به همکارانمان و چه حتی به خودمان. این مسأله که «آیا نه بگوییم یا نگوییم و چطور این کار را بکنیم»، کیفیت زندگی‌ ما را تعیین می‌کند. «نه‌» به احتمال قوی مهم‌ترین کلمه‌ای است که باید یاد بگیریم آن را درست و مؤثر به زبان بیاوریم.

نه گفتن به معنی خودخواهی نیست. وقتی وظیفه جدیدی را نمیپذیرید به این معنی است که مسئولیتهایی که در حال حاضر به عهده دارید برایتان اهمیت دارد و نمیخواهید در انجام آنها کوتاهی رخ دهد.

اگر عادت دارید همیشه پاسخ مثبت بدهید، برایتان نه گفتن ممکن است دشوار باشد اما یادگیری این مهارت بخش مهمی از مدیریت استرس و تسهیل کردن زندگی است. با خواندن کتاب متوجه می شوید نه گفتن برایتان آسان تر می شود.

فهرست مطالب

سخن نویسنده: رسیدن به نه
پیشگفتار: هدیه‌ی ارزشمند «نه»
یک مشکل جهانی
چرا نه؟ چرا حالا؟
دام «سه وجهی»
سازش: ما بله می‌گوییم، آن هم درست زمانی که می‌خواهیم نه ‌بگوییم
حمله: یک «نه» آبکی می‌گوییم
کناره‌گیری: هیچ چیزی نمی‌گوییم
ترکیب
راه نجات: یک «نه» مثبت
ساختار «نه» مثبت این است: «بله! نه. بله؟»
سه هدیه‌ی بزرگ نه مثبت
آنچه را می‌خواهی خلق کن
از آنچه برایت ارزشمند است، محافظت کن
آنچه را دیگر تأثیری ندارد، تغییر بده
‌چطور از این کتاب استفاده کنی
مرحله‌ی اول: آماده شدن
فصل اول: بله‌ی خودت را رو کن
از واکنش احساسی تا واکنش خلاقانه
صبر کن: برو به بالکن!
کمی‌ به خودت فرصت بده
به احساساتت گوش بده
مدام از خودت بپرس چرا
خواسته‌هایت را رو کن
نیازهایت را رو کن
ارزش‌هایت را رو کن
به عمق وجودت برو
بله‌ی خودت را متبلور کن
نیت و هدفی خاص را مشخص کن
بین «آیا» و «چطور» فرق بگذار
احساساتت را به تصمیم قطعی تبدیل کن
بله‌ی خودت را رو کن
فصل دوم: از نه خودت پشتیبانی کن
پشتوانه‌ای مثبت فراهم کن
ترس را به اعتمادبه‌نفس تبدیل کن
یک برنامه‌ی پ آماده کن
پشتیبانی، نه عقب‌نشینی
تقویت، نه مجازات
برنامه‌ی پ خودت را تقویت کن
برنامه‌های پ مختلفی آماده کن
یک ائتلاف پیروزی‌بخش بساز
پیش‌بینی اقدامات طرف مقابل
چوبش را از او بگیر
بدترین حالت را در نظر بگیر
تصمیم منفی خودت را دوباره بررسی کن
از خودت سه تا سؤال کن
فصل سوم: به راهت به سوی بله احترام بگذار
احترام واقعی را بشناس
با احترام به خودت شروع کن
نگاهی دوباره بینداز
برای خاطر خودت به دیگران احترام بگذار
به‌دقت گوش بده
برای درک کردن گوش بده؛ نه برای رد کردن
سؤال‌های روشن‌کننده مطرح کن
حرف‌های طرف مقابل را تأیید کن
دیدگاه طرف مقابل را تأیید کن
بگذار بفهمند که تو برای آن‌ها ارزش قایلی
با تأیید آنان غافلگیرشان کن
نهِ مثبت خود را با گفتن نکته‌ای مثبت آغاز کن
آماده باش، آماده باش، آماده باش
مرحله‌ی دوم: بیان کردن نه
فصل چهارم: بله‌ی خودت را بیان کن
هدف از بله گفتن
بله‌ی خودت را تصریح کن
نهِ خودت را توضیح بده
از جمله‌های کلی استفاده کن
به حقایق بچسب
حواست به کلماتت باشد
از جمله‌هایی با ضمیر «من» استفاده کن
احساساتت را بیان کن
منافع خودت را توصیف کن
از جمله‌هایی با ضمیر «ما» استفاده کن
به منافع مشترک متوسل شو
به معیارهای مشترک متوسل شو
بله‌ات را بدون بله گفتن بیان کن
بله! نشان‌دهنده‌ی ارزش است
فصل پنجم: از نهِ خودت دفاع کن
قدرت نه
بگذار نهِ تو جریان یابد
بگذار نهِ تو از بله‌ات جریان یابد
بگذار «نه» از قدرت تو جریان یابد
بگذار «نه» از احترام تو سرچشمه بگیرد
نه گفتن به خواسته‌ها
«نه» یا «نه، متشکرم»
«من سیاستی دارم»
«من برنامه‌ای دارم» یا «تعهد دیگری دارم»
«الآن نه»
«ترجیح می‌دهم هرگز این کار را نکنم تا اینکه کاری ضعیف تحویل بدهم»
نه گفتن به رفتار
«تمامش کن/ نه!»
«دست نگه دار! / آهان / یک دقیقه صبر کن!»
«درست نیست/ مناسب نیست / مجاز نیست»
«برای من خوب نیست / به درد من نمی‌خورد»
«کافی است»
بدون نه گفتن، نه بگو
سپر حفاظتی
فصل ششم: یک بله پیشنهاد کن
وقتی دری را می‌بندی، دری دیگر را باز کن
نه گفتن به خواسته‌ها
یک گزینه‌ی سوم پیشنهاد کن
گزینه‌هایی برای سود متقابل ابداع کن
«بعداً»
«اگر… آن وقت»
فرایند حل مشکل پیشنهاد کن
نه گفتن به رفتار
درخواستی سازنده بکن
خواسته‌ات را برای طرف مقابل روشن کن
درخواستت باید امکان‌پذیر باشد
خواسته‌ات را در چارچوبی درست و مثبت قرار بده
درخواستت را محترمانه ارائه کن
نتیجه‌ای مبنی بر احترام متقابل را پیشنهاد بده
حرفت را با نکته‌ای مثبت به پایان ببر
فقط نگو نه؛ بگو «بله! نه. بله؟»
مرحله‌ی سوم: ادامه دادن تا رسیدن به هدف
فصل هفتم: به بله‌ی خودت وفادار بمان
چالش
مدیریت واکنش طرف مقابل
شناخت مراحل مختلف «پذیرش»
نه تسلیم شو، نه حمله کن
به بالکن برو
قبل از اینکه جواب بدهی، درنگ کن
اسمی روی بازی بگذار
کف دستت را نیشگون بگیر
از سر احترام گوش بده
گفته‌های طرف مقابل را به زبان خودت تکرار کن
عقیده‌ی او را تأیید کن، بی‌آنکه از عقیده‌ی خودت دست بکشی
به جای «ولی… »، بگو «بله… و»
بگو: «راستی؟ پس این طور! نه.»
مثل درخت استوار باش
فصل هشتم: بر نه خودت تأکید کن
با قدرتِ مثبت، بر نهِ خودت تأکید کن
نهِ خودت را تکرار کن
باثبات و مقاوم باش
یک عبارت لنگر ابداع کن
از تکرار هدفمند استفاده کن
یاد بده بگذار واقعیت معلم آن‌ها باشد
سؤال‌های سنجش واقعیت مطرح کن
هشدار بده، اما تهدید نکن
از نتایج منطقی استفاده کن
از برنامه‌ی پ خودت استفاده کن
همکاری‌ات را قطع کن
هر چه قدرت بیشتر، احترام بیشتر
در جواب مقاومت طرف مقابل، پافشاری کن
فصل نهم: برای گرفتن بله مذاکره کن
هدف: رسیدن به نتیجه‌ای مثبت
برای آن‌ها پلی طلایی بساز
راه رسیدن به توافقی عاقلانه را تسهیل کن
در مورد اصول سازش نکن
به منافع برآورده نشده بپرداز
به طرف مقابل کمک کن رضایت دیگران را جلب کند
از «آزمون سخنرانی پذیرش» استفاده کن
به او کمک کن آبرویش را حفظ کند
رابطه‌ای سالم را پرورش بده
خودت را به طرف مقابل نزدیک کن
اعتماد او را از نو جلب کن
دوباره «حسن‌نیت» خودت را به او ثابت کن
با نکته‌ای مثبت پایان بده
نه بگو… و باز هم بله بشنو
نتیجه‌گیری: پیوند بله و نه
پیوند بله و نه
تمرین نهِ مثبت
هدیه‌ی نه را تقدیم کن

 

 

 

 

 

 

گردآوری شده در مجله بیستک